Bokningsbara lokaler på Campus Flemingsberg

På Campus Flemingsberg finns flera bokningsbara lokaler, dels på de olika lärosätena dels på Karolinska universitetssjukhuset.
Här nedan har vi samlat länkar till de som har bokningsbara lokaler. Du länkas vidare till respektive sida, där finns uppgifter om de olika lokalerna samt kontaktuppgifter till bokningsansvarig.

Södertörns högskola, SH

> Event och lokaler

Technology and Health

Kungliga Tekniska högskolan, KTH och Röda Korsets Högskola
> Lokalbokning

Lokaler på KTH – kontakta CBH Servicecenter, service@cbh.kth.se
Lokaler på RKH – kontakta lokaler@rkh.se

Karolinska Institutet, KI

> Bokningsbara lokaler

Stockholms Musikpedagogiska Institut, SMI

Kontakta Cattis Eriksson, info@smi.se
> Lokalbokning

Evenemang

Det finns inga kommande evenemang just nu.