Image bank

Images are free to use to market and provide information about Campus Flemingsberg. Please credit the photographer.

Images may be used freely by people of organisations active on Campus Flemingsberg, but may not be transmitted without the agreement of the copyright holder.
Any questions should be directed to pernilla.bostrom@flemingsbergscience.se.

Click on the thumbnails to download high-resolution versions of the respective images.

En dag för Flemingsberg 2018. Foto: Håkan Lindgren. Källa: Huddinge kommun.

En dag för Flemingsberg 2018-09-01
Photo: Håkan Lindgren. Source: Huddinge Municipality.

En dag för Flemingsberg 2018-09-01
Photo: Håkan Lindgren. Source: Huddinge Municipality.

En dag för Flemingsberg 2018-09-01 Foto: Håkan Lindgren. Källa: Huddinge kommun

En dag för Flemingsberg 2018-09-01
Photo: Håkan Lindgren. Source: Huddinge Municipality.

En dag för Flemingsberg 2018-09-01
Photo: Håkan Lindgren. Source: Huddinge Municipality.

En dag för Flemingsberg 2018. Foto: Håkan Lindgren. Källa: Huddinge kommun.

En dag för Flemingsberg 2018-09-01
Photo: Håkan Lindgren. Source: Huddinge Municipality.

En dag för Flemingsberg 2018-09-01
Photo: Håkan Lindgren. Source: Huddinge Municipality.

Campusdagen 2018-09-05. Foto: Magnus Trogen Pahlén, Provins.

Campusdagen 2018-09-05.
Photo: Magnus Trogen Pahlén, Provins.

Campusdagen 2018-09-05. Foto: Magnus Trogen Pahlén, Provins.

Campusdagen 2018-09-05.
Photo: Magnus Trogen Pahlén, Provins.

Campusdagen 2018-09-05. Foto: Magnus Trogen Pahlén, Provins.

Campusdagen 2018-09-05.
Photo: Magnus Trogen Pahlén, Provins.

Campusdagen 2018-09-05. Foto: Magnus Trogen Pahlén, Provins.

Campusdagen 2018-09-05.
Photo: Magnus Trogen Pahlén, Provins.

INSTALLERING OCH PROMOVERING AV PROFESSORER OCH DOKTORER Södertörns högskolas installering och promovering av egna professorer och doktorer under den årliga akademiska högtiden. Foto: Anna Hartvig, SH

Instalment of professors and doctors.

Södertörns University, SH. Photo: Anna Hartvig, SH

Researchers meet the public

Image for representing research and collaboration with the surrounding society: here “Research Friday”. Photo: Anna Hartvig, SH

FORSKARPODDAR Produktion och spridning av högskolans forskning, foto: Anna Hartvig, SH

Research podcasts

Production and dissemination of the university’s research. Photo: Anna Hartvig, SH

UTHYRNING AV LOKALER Södertörns högskola hyr ut lokaler: tillgängliga för möten, konferenser, events, mässor mm, foto: Anna Hartvig, SH

Facitilites rental

Södertörn University hires out premises: available for meetings, conferences, events, fairs etc.. Photo: Anna Hartvig, SH

ÖPPET HUS OCH MÄSSOR - möten med presumtiva studenter Illustration av högskolan som möter sina presumtiva studenter och allmänhet på Öppet hus eller på olika mässor. Foto:Anna Hartvig, SH

Open house and fairs – meetings with prospective students

Illustration of the college that meets its prospective students and the general public at Open House or at various fairs. Photo: Anna Hartvig, SH

UTBILDNING och STATSMINISTERBESÖK POLISUTBILDNINGEN Utbildningssituation som är specifik för Södertörns högskola - polisutbildningen - samt exempel på externa besök som görs på högskolan. Foto: Anna Hartvig, SH

Education and visit by prime minister to Police education.

Education situation specific to Södertörn University College – police training – and examples of external visits that are made at the university. Photo: Anna Hartvig, SH