Bookable venues on Campus Flemingsberg.

It is possible to book a variety of venues on Campus Flemingsberg at the universities on site and at Karolinska University Hospital.

Below we have put together a list of links to venues that it is possible to book. Follow the links to the respective pages where you will find information about the various venues along with contact details for the person responsible for bookings.

Södertörn University, SH

Södertörns University in Flemingsberg has a number of venues which are primarily used for teaching and research. These venues can be booked for external events during the day on weekdays when teaching and research activities allow.

READ MORE ON THE SÖDERTÖRN UNIVERSITY WEBSITE

Technology and Health

The KTH Royal Institute of Technology’s school for Technology and Health and the Swedish Red Cross University are based at the Technology and Health premises, along with various activities conducted by Karolinska Institutet, Karolinska University Hospital and Widerströmska high school.

Contact for booking venues:

KTH Royal Institute of Technology and the Swedish Red Cross University
> Venue booking

Venues at KTH: contact CBH Service centre, service@cbh.kth.se

Venues at RKH: contact lokaler@rkh.se

BOOK A VENUE AT KTH

Karolinska Institutet, KI

KI’s premises on Campus Flemingsberg have bookable venues with seating for up to 250 people. There are also rooms adapted for flexible working, so-called Zoom rooms and Bring Your Own Device (BYOD) rooms.

BOOK A VENUE AT KI

University College of Music Education in Stockholm, SMI

I KI:s lokaler på Campus Flemingsberg finns bokningsbara lokaler med upp till 250 platser. Det finns även rum anpassade för flexibelt arbete, så kallade Zoom-rom och BYOD (Bring Your Own Device)-rum.

BOOK A VENUE AT SMI

Södertörns högskola, SH

Södertörns högskola i Flemingsberg har ett antal lokaler där det i första hand bedrivs undervisning och forskning. I viss mån kan dessa lokaler bokas för externa evenemang under vardagar på dagtid när ordinarie verksamhet inte har behov av lokalerna.

LÄS MER HOS SH

Technology and Health

I Technology and Healths lokaler finns KTH:s skola för Teknik och Hälsa och Röda korsets Högskola samt verksamheter från Karolinska institutet och Karolinska Universitetssjukhuset och Widerströmska gymnasiet.

Kontakt för lokalbokning:

Kungliga Tekniska högskolan, KTH och Röda Korsets Högskola
> Lokalbokning

Lokaler på KTH – kontakta CBH Servicecenter, service@cbh.kth.se
Lokaler på RKH – kontakta lokaler@rkh.se

BOKA HOS KTH

Karolinska Institutet, KI

I KI:s lokaler på Campus Flemingsberg finns bokningsbara lokaler med upp till 250 platser. Det finns även rum anpassade för flexibelt arbete, så kallade Zoom-rom och BYOD (Bring Your Own Device)-rum.

BOKA HOS KI

Stockholms Musikpedagogiska Institut, SMI

I KI:s lokaler på Campus Flemingsberg finns bokningsbara lokaler med upp till 250 platser. Det finns även rum anpassade för flexibelt arbete, så kallade Zoom-rom och BYOD (Bring Your Own Device)-rum.

BOKA HOS SMI