Active free time

Studying, working or visiting in Flemingsberg offers many advantages, including easy access to training activities. For example, there are a number of shorter running trails and an outdoor gym on Campus Flemingsberg.

The running trails are well lit and consist of woodchip and gravel surfaces.

Trail distances:

  • Two 1 km-trails (Gallan and Artären)
    One 2 km-trail (Lungan)
    One 3 km-trails (Venen)

Click here to view a large scale map of the trails.

Hospital park: for rest and exercise

The park in the grounds of Huddinge Hospital is designed to meet several different demands, such as rest and tranquillity in and around the new pergola, exercise in the outdoor gym, relaxing in the park on a blanket or sunbed in the open park space or a journey of discovery among the perennial labyrinth and sculpture play in the Hungarian Park.

Entrance to Flemingsbergsskogen Nature Reserve

Flemingsbergsskogen is one of Stockholm municipality’s largest road-free forested areas. The reserve stretches from Flemingsbergsviken to Gladökvarn and extends all the way to Botkyrka municipality. One of the entrances to the reserve is at Visättra Sports Centre.

Visättra Sports Centre

Bandy, ice-hockey, ice-skating, soccer, running and ski trails, a boule hall, a frisbee golf course and an outdoor gym make Visättra Sports Centre one of greater Stockholm’s largest sports facilities. The Visättrahallen accommodates up to 2,000 people and offers conference facilities. Winter sees activities on ice and snow, and during the summer months, inline skating and events are held on the ice rink.

Södertörn Outdoor Gym

A wooden outdoor gym is located behind the college library and the Primus Building, and is free for anyone on campus to use.

Sjukhusparken – för vila och träning

Parken på Huddinge sjukhusområde är utformad för att tillgodose flera olika önskemål såsom vila och ro i och kring den nya pergolan, träning i utegymmet, parkhäng på filt eller solsäng i det öppna parkrummet eller gå på upptäcktsfärd bland perennlabyrint och skulpturlek i Ungerska parken.

Entré till Flemingsbergsskogen

Flemingsbergsskogen är ett av Stockholms läns största väglösa skogsområden. Naturreservatet sträcker sig från Flemingsbergsviken till Gladökvarn och gränsar ända bort mot Botkyrka kommun. En av entréerna hittar du vid Visättra Sportcenter.

Visättra sportcenter

Bandy, hockey, skridskokälke, fot­boll, motion- och skid­spår, boule­hall, fris­bee­golfbana och ett utegym gör Visättra Sportcenter till en av Stor­stock­holms största idrotts­an­lägg­ningar. Visättra­hallen kan ta emot upp till 2000 be­sökare och är en flexibel hall med konferensmöjligheter. Vintertid gäller aktiviteter på is och i snö och under sommar­halv­året ryms in­lines ­och arrange­mang i ishallen.

Södertörns utegym

Bakom högskolebiblioteket och primusbyggnaden finns ett utegym i trä som är fritt för alla på campus att använda.