Facilities and research infrastructures

Are you looking for a place to grow – office space, laboratories, co-working, research facilities or research infrastructure?

Conducting research and education at the highest level requires a combination of resources, personnel, approaches and equipment. In Flemingsberg, you have access to offices, labs, co-working and various research infrastructures. If you want to be part of this – contact us today!

Co-working

A Working Lab and Innovation Station Flemingsberg offers co-working and flexible meeting spaces at the heart of campus. Creative energy and unexpected encounters make people more innovative and enable us to grow together. At Campus Flemingsberg, you can discover suitable solutions for co-working or labs.

Offices and labs

Novum – Flemingsberg Science Center Nya Novum offers opportunities to work and grow together in newly built premises with other knowledge-intensive and creative industries in a growing university city. Here, your business can become neighbours with Karolinska University Hospital in Huddinge, KTH Royal Institute of Technology, Karolinska Institutet and Södertörn University.

Research facilities, labs and research infrastructures

Flemingsberg is home to world-leading research groups and research environments. In recent years, Karolinska Institutet, KTH Royal Institute of Technology and Karolinska University Hospital have invested heavily in equipment, infrastructure and research facilities. Today, several of Karolinska Institutet’s research infrastructures and unique medtech labs are located here with immediate proximity to the healthcare system.

Co-working

A Working Lab erbjuder coworking & flexibla mötesplatser mitt på campus. Kreativa krockar och oväntade möten gör människor mer innovativa och får oss att växa tillsammans. Det är idén bakom A Working Lab – Akademiska Hus nationella koncept för coworking och flexibla mötesplatser. Du kan hyra in dig den tid du behöver för jobb, möten eller workshops.

Kontorslokaler och lab

Novum – Flemingsberg Science Center  I Nya Novum finns möjlighet att, i nybyggda lokaler, verka och utvecklas tillsammans med andra kunskapsintensiva och kreativa näringar i en växande universitetsstad. Här kan er verksamhet bli granne med Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, KTH, Karolinska institutet och Södertörns högskola.

Forskningslokaler, labb och forskningsinfrastrukturer

I Flemingsberg finns såväl världsledande forskningsgrupper som forskningsmiljöer. Under de senaste åren har en starka satsningar gjorts av Karolinska Institutet, KTH och Karolinska Universitetssjukhuset inom utrustning, infrastruktur och forskningslokaler. Här finns idag flera av Karolinska Institutets corefaciliteter, och unika labb inom teknik och hälsa med omedelbar närhet till vården.