Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

Nätverket för estetiska ämnen och lärprocesser i lärarutbildning (NEÄL) bjuder in till en internationell konferens på temat Aesthetic Experiences in Education.

Vad är en estetisk erfarenhet? På vilket sätt är den estetisk? Vad kan sådana erfarenheter tillföra i utbildningssammanhang? På konferensen undersöks dessa och andra frågor i sig och med syftet att fördjupa förståelsen för estetiska lärprocesser och dess teoretiska förutsättningar.

Konferensen utgör en möjlighet att sammanföra utbildare i estetiska ämnen och lärprocesser, utövare av konst och forskare från olika teoretiska ämnen. Förutom längre föreläsningar av inbjudna talare kommer tillfälle att erbjudas för forskare, lärare och konstnärer att presentera kortare papers, genomföra workshops eller rundabordssamtal. Avsikten är att bidragen i bearbetad form ska sammanställas till en bok.

Konferensen är ett samarbete mellan Lärarutbildningen och ämnena pedagogik, idéhistoria, estetik samt Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola och Stockholms Musikpedagogiska Institut.