Flemingsberg och Campus Flemingsberg

Växande rättscentrum, Flemingsberg station

I Flemingsberg finns ett starkt kluster inom rättsvårdande myndigheter med både polisväsende och rättscentrum med fokus på utbildning och forskning. Här ligger Södertörns tingsrätt som börjar sin historia i Södertörns domsaga som bildades 1689. I samband med tingsrättsreformen i Sverige 1971 skapades Södertörns tingsrätt. 1977 namnändrades Södertörns tingsrätt till Nacka tingsrätt. Tingshuset var då beläget på Högbergsgatan i Stockholm. 1 april 2007 bildades den “nya” Södertörns tingsrätt från Huddinge tingsrätt och Handens tingsrätt. Tingsrätten kansli förlades till ett nybyggt tingshus vid Flemingsbergs station i anslutning till polishuset och häktet i Flemingsberg.

Södertörns tingsrätt är idag en av landets största domstolar med ca 13000 mål per år. Dess geografiska område omfattar Botkyrka, Haninge, Huddinge och Nynäshamn kommuner samt Söderortsförsamlingarna Brännkyrka, Enskede, Farsta, Hägersten, Skarpnäck, Skärholmen och Vantör. I upptagningsområdet bor det cirka 630 000 invånare.

I samband med planeringen av bostadsområdet och sjukhuset ingick som en förutsättning att det skulle finnas en pendeltågstation i Flemingsberg. Någon sådan fanns dock inte på plats när sjukhuset invigdes 1972 till stor irritation för boende och anställda. 1983 gjordes slutligen en ekonomisk överenskommelse mellan SJ och SLL och pendeltågsstationen stod klar 1987. När Grödingebanan togs i bruk blev den även fjärrtågsstation och fick då dubbelnamnet Stockholm Syd – Flemingsberg. Efter några år återgick man till namnet Flemingsberg. Flemingsbergs station är en vältrafikerad järnvägsstation för persontrafik. Flemingsbergs station har förutom pendeltåg och fjärrtåg även många bussförbindelser.

Under 2014-2018 har Flemingsbergs station byggs om i samband med en flytt och förbättring av länsväg 226. Det byggdes ytterligare ett spår vid plattform jämfört med innan, nu finns det fyra spår för fjärrtåg och två för pendeltåg. Det behövdes inte minst eftersom spåren mellan Stockholm C och Stockholm Södra den så kallade Getingmidjan kommer att stängas för renovering under somrarna 2018-2020 och passagerare på fjärrtåg då får byta mellan pendeltåg och fjärrtåg i Flemingsberg eller Stockholm Södra.

NÄSTA