Stiftelsen Flemingsberg Science

Stiftelsen Flemingsberg Science skapar samverkan för forskning och innovation i Flemingsberg. Vi identifierar värdeskapande samverkansmöjligheter i skärningspunkten mellan akademi, näringsliv och samhälle, och går i bräschen för utvecklingen av dessa.

Nu påbörjas arbetet med att ta fram en gemensam vision för Campus Flemingsberg. Akademierna och fastighetsägarna har tillsammans startat arbetet med att utveckla framtidens campus.

Stiftelsen Flemingsberg Science grundare är Stockholms läns landsting, Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Röda Korsets Högskola och Södertörns högskola.

LÄS MER

KONTAKT

Stiftelsen Flemingsberg Science

Björn Varnestig, CEO
bjorn.varnestig@flemingsbergscience.se
Tel: +46 708 38 04 59

Pernilla Boström, COO
pernilla.bostrom@flemingsbergscience.se
Tel: +46 703 35 25 77