Flemingsberg och Campus Flemingsberg

De första forskningsnära företagen

En viktig anledning till bildandet av Novum var möjligheten att stimulera etablerandet av bioteknikindustri i Flemingsberg, dels för att skapa arbetstillfällen på Södertörn, dels för att forskningsresultaten snabbare skulle komma patienter till godo. Det första företaget var KaroBio som grundades 1987 med ett startkapital på 300 Mkr från 4:e AP-fonden, SPP och investeringsbanken. KaroBio följdes av flera andra företag, däribland Mandometer 1997.

Efterfrågan på lokaler från såväl forskning som företag blev så pass stark i mitten av nittiotalet att en idé om nya stora lokaler i direkt anslutning till sjukhuset började ta form. Projektet benämndes Novum Biocity och förverkligades aldrig i den ursprungliga formen.

I Botkyrka med nära anslutning till Campus Flemingsberg invigde i mars 2016 Bactiguard sitt nya huvudkontor och produktionsanläggning. I lokalerna huserar även några nya lovande avknoppningsföretag från Karolinska Institutet.

Bactigard.

Med tiden har Campus Flemingsberg, med den mångsidiga akademiska miljön med närhet till universitetssjukhuset och världsledande forskning, blivit en attraktiv plats för kunskapsintensiva företag. Här återfinns bland annat:

AlzeCure Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av nya behandlingar av Alzheimers sjukdom.

Inhalation Sciences Sweden som utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning om hur partiklar i inandningsluft påverkar våra lungor och därmed vår hälsa.

Mando Group som är ett vårdföretag som bedriver forskning, i samarbete med Karolinska Institutet (KI), och behandling av ätstörningar och övervikt.

Nextcell Pharma är ett forsknings- och utvecklingsbolag med två olika affärsområden. Ett där vi tar fram nya behandlingar av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar och ett annat, Cellaviva, som erbjuder blivande föräldrar att spara sitt barns stamceller vid födseln, i ett s.k. familjesparande.

Sprint Bioscience mål är att bota fler som får diagnosen cancer. Sprint Bioscience identifierar, startar och utvecklar läkemedelsprojekt i preklinisk fas. Målet är att driva dem, tillsammans med en licenstagare, fram till ett färdigt läkemedel.

NÄSTA