Flemingsberg och Campus Flemingsberg

Gemensam vision

Campus Flemingsberg har på kort tid vuxit till ett betydande tvärvetenskapligt centrum, ett levande och mångvetenskapligt campus, med sin mix av högre utbildning, forskning, kunskapsintensiva företag och sjukvård. Campus Flemingsberg är unikt med sina fem högskolor, en konstskola, gymnasieskola och universitetssjukhus inom gångavstånd. Det är Sveriges åttonde största campus med cirka 18 000 studenter, här kan man läsa allt från medicin och vård till ekonomi, juridik, statsvetenskap, teknik, musik och journalistik. Campus Flemingsberg är dessutom en av tre platser i landet där man kan läsa till polis. Vid Campus Flemingsberg finns idag Karolinska Institutet, Kungliga Teknisk högskolan, Södertörns högskola, Röda Korsets Högskola, Stockholms Musikpedagogiska Institut, Widerströmska gymnasiet (2019), konstskolan Idun Lovén (2019) samt Karolinska universitetssjukhuset och flera kunskapsintensiva företag.

Från att ha haft olika benämningar på olika lärosäten, Campus Huddinge, Campus Syd, Campus Södertörn så beslutade sig högskolorna 2016 för att anta det gemensamma namnet Campus Flemingsberg. Bakom namnbytet låg både en önskan om att stärka och förenkla universitetens och högskolornas samarbete kring campusområdet och inte minst att det skulle bli enklare för besökare att hitta hit eftersom den närliggande stationen heter just Flemingsberg.

Som ytterligare ett led i att utveckla Campusområdet påbörjades 2017 ett arbete med att ta fram en gemensam vision för campusområdet. I visionsarbetet har företrädare från båda kommunerna, samtliga lärosäten, Stockholms läns landsting (numera Region Stockholm), studentkårerna, fastighetsägarna samt Flemingsberg Science aktivt deltagit. Visionsarbetet resulterade i målbilden: Vi ska skapa ett campus där vi tillsammans bidrar till att lösa samhällets stora utmaningar. Där en mångfald av människor och vetenskaper möts, för kreativa och framgångsrika samarbeten.

NÄSTA