Flemingsberg och Campus Flemingsberg

Fortsatt utveckling

Studentbostäder

I och med att campusområdet och antalet studenter vuxit så kraftigt de senaste åren har behovet av studentbostäder ökat. I Flemingsberg så sker därför en kraftfull satsning på studentbostäder, flera i direkt anslutning till själva campusområdet. Nobelus är helt nya kvarter som erbjuder 450 forskar- och studentboenden mitt i campusområdet. Längs Hälsovägen byggs ytterligare studentboenden i närheten till Flemingsbergsparken. I Visättra ängar och Björnkulla finns också nybyggda och lite äldre studentbostäder.

Hälsovägen – Flemingsbergs nya esplanad

Ett bostadsområde ska byggas på andra sidan Hälsovägen från Södertörns högskola sett. Längs med Hälsovägen planeras för cirka 800 nya bostäder, två förskolor och lokaler för service och handel. Bostäderna ska bli mycket varierade med små och stora lägenheter samt små hus. Tanken är att de ska bidra till att omvandla Hälsovägen till en mer stadslik gata.

Samtidigt kommer Flemingsbergsparken att göras i ordning med nya entréer, grillplatser och en upprustning av lekplatsen. Målet är att skapa en stadspark som lockar både boende, och de som arbetar eller studerar i Flemingsberg. På sikt blir Hälsovägen Flemingsbergs nya esplanad mellan stationsområdet och sjukhuset.

Hälsovägen.

Hälsovägen.

Flemingsberg ska utvecklas till nytt internationellt affärscentrum – Stockholm South Business District

Huddinge kommun och ett konsortium av flera fastighetsaktörer har idag ingått en avsiktsförklaring om att utveckla centrala delar av Flemingsberg till ett ledande internationellt affärsdistrikt. Beslutet är första steget i visionen att Flemingsberg ska gå från en regional kärna till en internationell affärs- och forskningshubb vid namn Stockholm South Business District.

Intentionen med samarbetet är att förnya och utveckla Flemingsbergs stationsområde och tillhörande stadsdelar och skapa plats för 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 besökare inom Flemingsberg. En plats där kunskap och kreativitet sammanförs med näringsliv, boende och besökare för att skapa hållbar tillväxt i en öppen och inbjudande livsmiljö.

Flemingsberg – där kunskap och kreativitet möts i södra Stockholm

Flemingsberg är en av de starkast växande stadskärnorna i södra Stockholm. En plats för kunskap, kreativitet och nya idéer med nybyggda bostäder och arbetsplatser, och goda pendlingsmöjligheter till hela Mälardalen. Stockholm South Business District i kombination med utveckling av omkringliggande stadsdelar blir ett av de största utvecklingsprojekten i landet. Satsningen skapar såväl jobb och lokal tillväxt som en bättre balans och konkurrenskraft för hela Stockholmsregionen.

Stadskärnan Flemingsberg är en av de starkast växande utvecklingsområdena söder om innerstaden med universitetssjukhus, världsledande forskning, fem universitet och högskolor samt ett av Sveriges största rättscentrum. Här finns redan nybyggda bostäder, ICA Maxi, hotell, gym och sportcenter. I kommande etapper planeras shopping, restauranger, nöje, kultur och utbildning blandat med kontor, bostäder och parker.

Under 2018 antogs ett nytt utvecklingsprogram för Flemingsberg som samlar Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting), Huddinge kommun och Botkyrka kommun. Allt för att säkerställa en långsiktigt stark utveckling och tillväxt.

Ambitionen är att Flemingsberg ska utvecklas till en konkurrenskraftig innovationsmiljö med en sammanhängande stadsväv. Ett centrum för 100 000 invånare i södra Stockholm.

Läs mer på webbplatsen flemingsberg.se, där samlas allt från nyheter till information om pågående projekt, byggnationer och nya etableringar.