Flemingsberg och Campus Flemingsberg

Flemingsberg

Flemingsbergsområdet lockade människor redan för 8000 år sedan. Det var då en utskärgård. Inför en utbyggnad av Södertörns högskola hittade arkeologer spåren av dessa pionjärer i form av kvarlämnade verktyg i kvarts. Sådana så kallade kvartsboplatser som vid inventeringar på senare år återfunnits på många platser på Södertörn är spår efter Stockholms läns allra första invånare. De försörjde sig på fiske och jakt och lämningarna finns på 50 till 80 meters höjd över havet. I takt med landhöjningen har människorna därefter förvandlat Södertörn till en odlingsbygd.

Flemingsberg har fått sitt namn efter Flemingsbergs gård. Byn där Flemingsbergs säteri anlades på 1600-talet hette ursprungligen Annersta, men när den kommit i släkten Flemings ägo genom Henrik Flemings äktenskap med Ebba Erlandsdotter Bååt, ändrades namnet till Flemingsberg. Henrik Fleming var en mycket framgångsrik militär och diplomat som bevistade Gustav II Adolfs fälttåg mot Danmark och Ryssland samt deltog som svensk fullmäktig i slutandet av freden i Stolbova 1617. År 1620 utsågs han till landshövding i Ingermanland, 1622 till överste för hela finska rytteriet och 1628 till viceamiral. Fleming efterlämnade en stor förmögenhet som han förvärvat dels i krigen, dels på affärsverksamhet.

Henrik Fleming.

Henrik Fleming.

Gårdens nuvarande huvudbyggnad uppfördes på 1790-talet. En omfattande brännvinstillverkning förekom och Patron Pehr, som arrenderade gården, bytte ut den gamla apparaten mot en modernare ångdriven variant som gav dubbelt så mycket brännvin per tunna potatis. 1855 stoppade staten hembränningen och herrgårdsbränneriet lade ner sin verksamhet.

Flemingsbergs gård.

Flemingsbergs gård.

Flemingsberg räknades länge som en liten tätort. År 1965 var antalet invånare knappt 300.

Orten väcktes dock ur sin törnrosaslummer i början av 1970-talet då två stora projekt kom till. Ett miljonprogramsområde och ett sjukhus.

NÄSTA