Grafisk profil

Campus Flemingsberg grafiska manual består av en grundprofil med logotyp, typsnitt, färger, bilder och en grundläggande tillämpning av profilen. Manualen är ett stöd för att kvalitetssäkra Campus Flemingsbergs utformning och paketering av kommunikation där man vill visa tillhörighet till Campus Flemingsberg.

Syftet med den grafiska profilen är att göra Campus Flemingsberg synligt i olika sammanhang. Det är vårt gemensamma ansvar att på ett professionellt sätt förmedla en enhetlig bild av Campus Flemingsberg i all kommunikation.