Aktuella projekt

På Campus Flemingsberg möts forskare och doktorander från akademierna med Regionen, näringslivet, och samhället i olika former av projekt.

Inom projekten samlas vi för att ta oss an stora och komplexa samhällsutmaningar. Tillsammans representerar vi spetskompetens från flera akademier och övriga verksamheter. Helt i linje med vår gemensamma vision ”Tillsammans skapar vi morgondagens samhälle”

Stockholm Life Tech

Att tillgängliggöra forsknings- och innovationsinfrastrukturer. Stockholm Life Tech är ett treårigt projekt som startade 2020 med syfte att vidareutveckla och tillgängliggöra forsknings- och innovationsinfrastrukturer i regionen. Här ingår bland annat att öppna de avancerade utvecklings- och produktionsmiljöer i Flemingsberg.

LÄS MER HOS FLEMINGSBERG SCIENCE

Flemingsberg; inkluderande och sammanhållen stadsmiljö

Ett Vinnovaprojekt med syfte att få ökad kunskap om lokala behov och att i samverkan med boende utveckla arbetsverktyg för inkludering av sociala värden i den fysiska miljön i den regionala stadskärnan Flemingsberg. Målet är att få ökad förståelse för vad platsen behöver utveckla i samklang med den redan befintliga miljön för att kunna öka invånarens känsla av tillhörighet, gemenskap och intresse för platsen (Flemingsbergsdalen). Projektkoordinator är Huddinge kommun.

LÄS MER HOS VINNOVA

Karolinska Universitetssjukhuset

Forskningen är ett av Karolinskas grunduppdrag med fokus på den patientnära kliniska forskningen. Forskning utförs inom de medicinska vårdenheterna på sjukhuset och inom forskarhotell i sjukhusets lokaler. Det finns drygt 2 000 anställda på sjukhuset som är aktiva inom klinisk forskning.

LÄS MER HOS KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

Karolinska Institutet

I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen. Forskningen spänner över hela det biomedicinska fältet – från grundläggande experimentell forskning till kliniska studier i samarbete med hälso- och sjukvården.

LÄS MER HOS KI
LÄS MER OM PROJEKT HOS KI

KTH

KTH:s verksamhet innebär bland annat utveckling inom det tvärvetenskapliga området mellan teknik och medicin i en vid bemärkelse, där även teknisk forskning inom hälsa och sjukvård ingår. Tyngdpunkten i forskningen är medicinsk teknik, logistik, design och ergonomi som begränsar och förebygger skada samt främjar hälsa.

LÄS MER HOS KTH

Röda Korsets Högskola

Röda Korsets Högskola ska vara ledande, ha spetskompetens och kunna bistå med expertis inom forskningsinriktningen ”Hälsovetenskap i ett globalt perspektiv”. Inom den inriktningen bedriver forskarna vid högskolan projekt kring omvårdnad och kring hälsa.

LÄS MER HOS RÖDA KORSETS HÖGSKOLA
LÄS MER OM PROJEKT HOS RÖDA KORSETS HÖGSKOLA

Södertörns högskola

Forskningen vid SH eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans i förening med ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till det förflutna. Forskningen vid högskolan vänder sig i allmänhet ut mot världen även inom ämnen som av hävd studerar den egna nationella kulturen och historien. Ett viktigt ledord är mångvetenskap.

LÄS MER HOS SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
LÄS MER OM PROJEKT HOS SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA

Stockholm Life Tech

Att tillgängliggöra forsknings- och innovationsinfrastrukturer. Stockholm Life Tech är ett treårigt projekt som startade 2020 med syfte att vidareutveckla och tillgängliggöra forsknings- och innovationsinfrastrukturer i regionen. Här ingår bland annat att öppna de avancerade utvecklings- och produktionsmiljöer i Flemingsberg.

LÄS MER HOS FLEMINGSBERG SCIENCE

Flemingsberg; inkluderande och sammanhållen stadsmiljö

Ett Vinnovaprojekt med syfte att få ökad kunskap om lokala behov och att i samverkan med boende utveckla arbetsverktyg för inkludering av sociala värden i den fysiska miljön i den regionala stadskärnan Flemingsberg. Målet är att få ökad förståelse för vad platsen behöver utveckla i samklang med den redan befintliga miljön för att kunna öka invånarens känsla av tillhörighet, gemenskap och intresse för platsen (Flemingsbergsdalen). Projektkoordinator är Huddinge kommun.

LÄS MER HOS VINNOVA

Karolinska Universitetssjukhuset

Forskningen är ett av Karolinskas grunduppdrag med fokus på den patientnära kliniska forskningen. Forskning utförs inom de medicinska vårdenheterna på sjukhuset och inom forskarhotell i sjukhusets lokaler. Det finns drygt 2 000 anställda på sjukhuset som är aktiva inom klinisk forskning.

LÄS MER HOS KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

Karolinska Institutet

I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen. Forskningen spänner över hela det biomedicinska fältet – från grundläggande experimentell forskning till kliniska studier i samarbete med hälso- och sjukvården.

LÄS MER HOS KI
LÄS MER OM PROJEKT HOS KI

KTH

KTH:s verksamhet innebär bland annat utveckling inom det tvärvetenskapliga området mellan teknik och medicin i en vid bemärkelse, där även teknisk forskning inom hälsa och sjukvård ingår. Tyngdpunkten i forskningen är medicinsk teknik, logistik, design och ergonomi som begränsar och förebygger skada samt främjar hälsa.

LÄS MER HOS KTH

Röda Korsets Högskola

Röda Korsets Högskola ska vara ledande, ha spetskompetens och kunna bistå med expertis inom forskningsinriktningen ”Hälsovetenskap i ett globalt perspektiv”. Inom den inriktningen bedriver forskarna vid högskolan projekt kring omvårdnad och kring hälsa.

LÄS MER HOS RÖDA KORSETS HÖGSKOLA
LÄS MER OM PROJEKT HOS RÖDA KORSETS HÖGSKOLA

Södertörns högskola

Forskningen vid SH eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans i förening med ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till det förflutna. Forskningen vid högskolan vänder sig i allmänhet ut mot världen även inom ämnen som av hävd studerar den egna nationella kulturen och historien. Ett viktigt ledord är mångvetenskap.

LÄS MER HOS SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
LÄS MER OM PROJEKT HOS SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA