Forskning

På Campus Flemingsberg bedrivs ledande forskning inom allt från framtidens behandlingsformer ATMP, hållbara samhällen, globala och humanitära hälsofrågor, medicinsk teknik och Alzheimers sjukdom – likväl som spelutveckling, Medie- och kommunikationsvetenskap och AI inom spel. Här finns framstående miljöer där man testar, utvecklar och skapar ny kunskap.

Karolinska Universitetssjukhuset

Forskning är en del av Karolinska Universitetssjukhusets huvuduppdrag och skapar ny förbättrad kunskap till grund för framtidens hälso- och sjukvård.

LÄS MER HOS KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

Karolinska Institutet

I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen. Forskningen spänner över hela det biomedicinska fältet – från grundläggande experimentell forskning till kliniska studier i samarbete med hälso- och sjukvården. Här bedrivs banbrytande forskning inom till exempel cancer, neurovetenskap, immunologi, epidemiologi, omvårdnad och global hälsa.

LÄS MER HOS KAROLINSKA INSTITUTET
LÄS MER OM FORSKNINGSOMRÅDEN HOS KAROLINSKA INSTITUTET

KTH – Kungliga tekniska högskolan

KTH:s forskningsverksamhet innebär bland annat utveckling inom det tvärvetenskapliga området mellan teknik och medicin i en vid bemärkelse, där även teknisk forskning inom hälsa och sjukvård ingår. Tyngdpunkten i forskningen är medicinsk teknik, logistik, design och ergonomi som begränsar och förebygger skada samt främjar hälsa.

LÄS MER HOS KTH

Karolinska Universitetssjukhuset

Forskning är en del av Karolinska Universitetssjukhusets huvuduppdrag och skapar ny förbättrad kunskap till grund för framtidens hälso- och sjukvård.

LÄS MER HOS KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

Karolinska Institutet

I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen. Forskningen spänner över hela det biomedicinska fältet – från grundläggande experimentell forskning till kliniska studier i samarbete med hälso- och sjukvården. Här bedrivs banbrytande forskning inom till exempel cancer, neurovetenskap, immunologi, epidemiologi, omvårdnad och global hälsa.

LÄS MER HOS KAROLINSKA INSTITUTET
LÄS MER OM FORSKNINGSOMRÅDEN HOS KAROLINSKA INSTITUTET

KTH – Kungliga tekniska högskolan

KTH:s forskningsverksamhet innebär bland annat utveckling inom det tvärvetenskapliga området mellan teknik och medicin i en vid bemärkelse, där även teknisk forskning inom hälsa och sjukvård ingår. Tyngdpunkten i forskningen är medicinsk teknik, logistik, design och ergonomi som begränsar och förebygger skada samt främjar hälsa.

LÄS MER HOS KTH

Röda Korsets Högskola

Röda Korsets Högskola ska vara ledande, ha spetskompetens och kunna bistå med expertis inom forskningsinriktningen ”Hälsovetenskap i ett globalt perspektiv”. Inom den inriktningen bedriver forskarna vid högskolan projekt kring omvårdnad och kring hälsa.

LÄS MER HOS RKH
LÄS MER OM PROJEKT HOS RKH

Södertörns högskola

Forskningen på SH eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans i förening med ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till det förflutna. Forskningen vid högskolan vänder sig i allmänhet ut mot världen även inom ämnen som av hävd studerar den egna nationella kulturen och historien. Ett viktigt ledord är mångvetenskap.

LÄS MER HOS SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
LÄS MER OM AKTUELLA PROJEKT HOS SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA

Röda Korsets Högskola

Röda Korsets Högskola ska vara ledande, ha spetskompetens och kunna bistå med expertis inom forskningsinriktningen ”Hälsovetenskap i ett globalt perspektiv”. Inom den inriktningen bedriver forskarna vid högskolan projekt kring omvårdnad och kring hälsa.

LÄS MER HOS RKH
LÄS MER OM PROJEKT HOS RKH

Södertörns högskola

Forskningen på SH eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans i förening med ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till det förflutna. Forskningen vid högskolan vänder sig i allmänhet ut mot världen även inom ämnen som av hävd studerar den egna nationella kulturen och historien. Ett viktigt ledord är mångvetenskap.

LÄS MER HOS SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
LÄS MER OM AKTUELLA PROJEKT HOS SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA