Här möts du av fem högskolor, en konstskola, en gymnasieskola
och 18 000 studenter

Campus Flemingsberg är Sveriges åttonde största campus med cirka 18 000 studenter, här kan man läsa allt från medicin och vård till ekonomi, juridik, statsvetenskap, teknik, musik och journalistik. Campus Flemingsberg är dessutom en av de platser i landet där man kan utbilda sig till polis.

Det är med andra ord ett levande och mångvetenskapligt campus, som är unikt med sin mix av högre utbildning, forskning, kunskapsintensiva företag och sjukvård. Här finns ett flertal högskolor och universitet, en konstskola, en gymnasieskola och ett universitetssjukhus, allt inom gångavstånd.

Vid Campus Flemingsberg finns idag Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Södertörns högskola, Röda Korsets Högskola, Stockholms Musikpedagogiska Institut, Konstskolan Idun Lovén, Widerströmska gymnasiet (2019) samt Karolinska universitetssjukhuset och flera kunskapsintensiva företag. Här utvecklas även de två forskningsmiljöerna Neo och Technology and Health som stärker områdets utveckling inom Life Science.

Södertörns högskola erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Här finns polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. En stor del av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet här läser bland annat blivande fysioterapeuter, tandläkare och sjuksköterskor och här finns framgångsrik forskning inom Alzheimer, cellterapi och regenerativ medicin.

KTH är Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning och de samlar studenter och forskare från hela världen. I Flemingsberg har KTH grundutbildningar i form av civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar i medicinsk teknik, samt treåriga ingenjörsutbildningar i datateknik, elektroteknik och teknik och ekonomi. Även tekniskt basår och flera masterutbildningar finns här.

Röda Korsets Högskola har, med sina utbildningar för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor samt hälso- och vårdvetenskaplig forskning med globalt perspektiv, nyligen flyttat in på campus i det nybyggda Technology and Health tillsammans med KTH.

Stockholms Musikpedagogiska Institut är det senaste tillskottet i raden av högskolor. SMI, är en högskola med pedagogisk utbildning inom främst musik, röst och tal samt dans och rörelse. 2017 flyttade SMI från centrala Stockholm till Campus Flemingsberg i nya lokaler väl anpassade för musik och dans. SMI bedriver utbildning med samverkan lokalt och regionalt samt med övriga högskolor i den akademiska miljön på Campus Flemingsberg.

Widerströmska gymnasiet öppnade 2019 och är en kommunal gymnasieskola med fokus på life science (naturvetenskap, teknik, hälsa och entreprenörskap). Du som väljer att gå här kommer tillbringa din gymnasietid i en unik miljö – mitt bland framtidens och nutidens forskare, tekniker, läkare och entreprenörer. Skolan ligger nämligen mitt i Campus Flemingsberg.

Konstskolan Idun Lovén ägs och drivs av konstnärer. Samtliga lärare är aktivt utövande konstnärer. Undervisningen präglas av en pedagogik baserad på lärarnas egna konkreta konstnärliga kunskaper och erfarenheter, som garanterar en nära och fortlöpande kontakt med den samtida konstutvecklingen.
Konstskolan Idun Lovén erbjuder två stycken tvååriga utbildningslinjer, en för skulptur och en för måleri.

Flemingsberg – där kunskap och kreativitet möts i södra Stockholm

Flemingsberg utvecklas i dag från en regional kärna till en stad med bland annat den internationell affärs- och forskningshubben Stockholm South Business District. Ett nytt samarbete mellan Huddinge kommun och flera fastighetsägare har lagt grunden till att förnya och utveckla Flemingsbergs stationsområde med tillhörande stadsdelar. Här skapas plats för 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 besökare.

Öppen universitetsstad

Campus Flemingsberg är en självklar och integrerad del av den framväxande staden Flemingsberg. Flemingsberg kommer att vara Stockholmsregionens enda kompletta universitetsstad med närhet mellan studier, boende, service och kultur.

Gemensam vision för Campus Flemingsberg

Akademierna, sjukhuset, kommunerna, fastighetsägarna och inte minst studenterna har tillsammans utvecklat en slagkraftig vision med konkreta målsättningar för att utveckla framtidens campus. Målbilden är att ett campus där vi tillsammans bidrar till att lösa samhällets stora utmaningar. 

I visionen finns beskrivs dessa övergripande mål:

  • Campus Flemingsberg ska vara en plats där människor och kunskap kan växa och utvecklas. Där en mångfald av människor och vetenskaper möts, vilket skapar möjlighet till kreativa och framgångsrika samarbeten.
  • Atmosfären på Campus Flemingsberg ska stimulera till ett kunskapsutbyte mellan olika akademier, näringsliv och samhälle. Själva nyckeln till att lösa framtidens utmaningar är att lösa dem i samverkan, att lösa dem tillsammans.
  • Hela campus är därför byggt för just samverkan och ett hållbart beteende. Det innebär bra kommunikationer, effektivt utnyttjade resurser, attraktiva mötesplatser och arkitektur av hög kvalitet.
  • Ett levande campus, där människor verkar, bor, vistas och utvecklas. Öppet 365 dagar om året 24/7 och som vunnit priset ”Sveriges bästa studentstad”.
  • Ett attraktivt Campus för kunskapsintensiva och kreativa näringar som vill växa och utvecklas i nära samarbete med akademierna och sjukhuset.
  • Vi ska skapa ett campus där vi tillsammans bidrar till att lösa samhällets stora utmaningar. Där en mångfald av människor och vetenskaper möts, för kreativa och framgångsrika samarbeten.

Välkommen till ett dynamiskt campus!

KONTAKT

Stiftelsen Flemingsberg Science

Johnny Högberg, CEO
johnny.hogberg@flemingsbergscience.se

Pernilla Boström, COO
pernilla.bostrom@flemingsbergscience.se
Tel: +46 703 35 25 77

Campusdagen inledde terminen med gratis lunch i gröngräset

Cirka 1000 gratis luncher, tal från fem rektorer, oljefatskonsert och körsång. Den första campusdagen i Flemingsberg välkomnade studenter och personal med variation och värmande sensommarsol.

Fem rektorer stod på scenen under invigningen av den första campusdagen i Flemingsberg. En bredd som visar omfattningen av den mångfald som ryms på Campus Flemingsberg.

Läs mer hos Flemingsberg Science

Kunglig glans över invigningen av forskningshuset Neo

Forskningshuset Neo är det senaste tillskottet till Campus Flemingsberg och rymmer cirka 400 forskare från fyra av Karolinska Institutets institutioner. Prinsessan Christina Magnusson klippte invigningsbandet under festliga former.

Bland det unika med den nya byggnaden är öppenheten. All personal har tillgång till alla lokaler. Här finns ett gemensamt lunchrum och gemensamma möteslokaler. Arbetsrummen är vända in mot ljusgården för att öka kontakten mellan forskare i olika grupper.

Läs mer hos Flemingsberg Science

Campus Flemingsberg får ytterligare cirka 400 studentbostäder

ByggVesta har tecknat avtal med Stiftelsen Clara inom Stockholm läns landsting om förvärv av mark på Campus Flemingsberg, för att bygga ytterligare cirka 400 student- och forskarlägenheter och med ambitionen bidra till att fortsätta skapa ett av Sveriges främsta campus.

Läs mer hos Flemingsberg Science