Röda Korsets Högskola – utbildar framtidens sjuksköterska sedan 1867

Röda Korsets Högskola är en av Sveriges mest attraktiva högskolor inom sjuksköterskeutbildning. Hos oss kan du studera till sjuksköterska, vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska och läsa fristående kurser. Som en del av rödakorsrörelsen är profileringen mot utsatthet, mångfald, humanitet och globala perspektiv central i samtliga utbildningar.

Sjuksköterskeprogrammet

Röda Korsets Högskola vill förbereda dig på att bli en sjuksköterska med kompetens och beredskap att verka i och utveckla framtidens vård- och omsorgsverksamhet, såväl nationellt som internationellt.

Program, specialistsjuksköterska inom infektionssjukvård

Specialistsjuksköterskeprogrammet i infektionssjukvård är en utbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor.

Program, specialistsjuksköterska inom intensivvård

Specialistsjuksköterskeprogrammet i intensivvård är en utbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor.

Program, specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård

Specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatrisk vård är en utbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor.

Fristående kurser

Vidareutbilda dig eller din personal med våra fristående kurser. Här får du inte bara en bra utbildning utan också ett internationellt perspektiv som är både intressant och utmanande.

Studera vid Röda Korsets Högskola

Forskning vid Röda Korsets Högskola

Vid Röda Korsets Högskola bedrivs forskning inom ett brett spektrum av ämnen. Här finns särskild spetskompetens inom globala och humanitära hälsofrågor som vi är sammankopplade med nationellt och internationellt. Högskolan har ett uttalat samhällsansvar och globalt engagemang inom forskning med särskilda ansatser riktade för att främja social inkludering och jämlikhet i hälsa.

Rödakorsrörelsens vision är att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa, och därigenom bidra till att bevara och främja mänsklig värdighet och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKT

Hälsovägen 11
141 57 Huddinge

Telefon: 08 – 587 516 00
Webb: rkh.se

HITTA