Vi arbetar för ett levande studentliv – dygnet runt

Flemingsbergs Förenade Studentkårer (FFS) verkar för att främja samarbetet mellan de studentkårer som är verksamma i Flemingsberg.

Campus Flemingsberg närmare 18 000 studenter samlas i studentkårernas paraplyorganisation Flemingsberg Förenade Studentkårer (FFS). Här drivs ett aktivt påverkansarbete för att förbättra studentlivet och driva utvecklingen av Flemingsberg som studieort.

Flemingsberg Förenade Studentkårer rymmer fem studentkårer som med gemensamma krafter arbetar för ett levande studentliv – dygnet runt. Deltagande studentkårer är: SöderS – Södertörns högskolas studentkår, Medicinska Föreningen, Odontologiska Föreningen, Tekniska Högskolans Studentkår samt RKHSK – Röda korsets högskolas studentkår.

LÄS MER

KONTAKT

Flemingsbergs förenade studentkårer

@ffssthlm
Tel: +46 72-002 59 62