NextCell Pharma

Vilken är affärsidé, vilket problem är ni ute för att lösa?
– Nextcell Pharma är ett forsknings- och utvecklingsbolag med två olika affärsområden. Ett där vi tar fram nya behandlingar av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Där är vårt första fokus diabetes typ 1 som fungerar som en modellsjukdom för oss för att senare bredda användningen, säger Mathias Svahn, VD NextCell Pharma.

– Vårt andra affärsområde är Cellaviva som erbjuder blivande föräldrar att spara sitt barns stamceller vid födseln, i ett s.k. familjesparande. Den främsta anledningen till att familjespara stamceller är möjligheten att ta del av framtida nya terapier och behandlingar.

Var är ni nu?
– Nu genomför vi en klinisk läkemedelsprövningen av vår läkemedelskandidat ProTrans. Något vi gör tillsammans med Karolinska Trial Alliance vid Karolinska Universitetssjukhuset här i Flemingsberg, säger Mathias Svahn.

– Syfte är att visa att behandlingen är säker och även utröna om patientens egen insulinproduktion kan förbättras 12 månader efter behandling med ProTrans-stamceller.

Vilka är era planer för framtiden?
– Vårt mål är att ta fram nya behandlingsformer för sjukdomar vi inte klarat av tidigare, sjukdomar som i dag är obotliga. NextCell Pharma är sedan i fjol noterade på Aktietorget för att öka våra möjligheter att nå det målet, säger Mathias Svahn.

– Samtidigt vill vi öppna för många fler familjer att spara sina barns stamceller vid födseln. Vi har nyligen träffat ett avtal med Nordic Tech House och Isabella Löwengrip för att nå ut till fler föräldrar för att berätta om denna möjlighet.

Varför finns ni i Flemingsberg?
– Flemingsberg är helt rätt plats för oss tack vare närheten till samarbetspartners och den kliniska forskningen vid Karolinska Universitetssjukhuset. Dessutom är detta rätt plats för oss att växa med tanke på hur hela Flemingsberg blomstrar och utvecklas, säger Mathias Svahn.

Kontakt

Karolinska Science Park
Hälsovägen 7
141 57 Huddinge
08-735 55 95

www.nextcellpharma.com

Published On: 23 mars 2022

XNK Therapeutics

"Flemingsberg är den plats i världen du vill vara om du arbetar med NK-celler"...

Sprint Bioscience

"I Flemingsberg finns det möjlighet för oss att växa och erbjuda en bra arbetsmiljö för...

NextCell Pharma

"Flemingsberg är helt rätt plats för oss tack vare närheten till samarbetspartners och den kliniska...

Mando Group

"Vår forskning och utveckling har skett i samarbete med både KI och Karolinska Universitetssjukhuset här...

Inhalation Sciences Sweden

"I Flemingsberg finns tillgång till de avancerade labb som vi behöver och dessutom finns rätt...

Circio

"Vi är i Flemingsberg på grund av tillgången till kompetent arbetskraft inom den här sektorn...

Cellaviva: förbättrar liv genom stamcellsteknik

Vilken är affärsidén, vilket problem är ni ute för att...

Biomedrex Genetics

"I egenskap av startup har tillgången till core facilities varit helt avgörande för vår forskning."...

Bactigard

"När vi behövde mer yta för att etablera en integrerad anläggning för samtliga funktioner, inklusive...

AlzeCure Pharma

"Den stimulerande miljön med närhet till ledande forskning inom området, och det positiva klimatet på...

Lokaler i AWL

A Working Lab

"I Flemingsberg såg man potentialen som finns på detta snabbt växande campus med närhet till...

Till toppen