Sprint Bioscience

Vilken är affärsidén, vilket problem är ni ute för att lösa?
– Sprint Bioscience mål är att bota och förbättra livet för cancerpatienter. De stora läkemedelsbolagen världen över söker innovation för att utvidga sina produktportföljer. och den finner de hos små kreativa bolag som Sprint Bioscience, säger Martin Andersson, forskningschef på Sprint Bioscience.

– Vi identifierar, startar och utvecklar läkemedelsprojekt i preklinisk fas. Målet är att de skall nå patienterna som färdiga läkemedel genom en licenstagares försorg. Vår affärsidé är att på ett tids- och resurseffektivt utveckla läkemedelskandidater som kan bidra till nya behandlingsformer för cancer.

Var är ni nu?
– Vi är nu 30-talet anställda där de flesta arbetar med forskning och utveckling inom våra fyra discipliner: läkemedelskemi, biokemi, tumörbiologi och strukturbiologi. Vi är ett publikt bolag, listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och har ingått flera licensavtal som uppgår till ett potentiellt värde om 507 miljoner USD i delmålsbetalningar och ytterligare i royalties på försäljning, berättar Martin Andersson.
– Vår modell skiljer sig från hur andra mindre Life Science bolag driver och finansierar läkemedelsutveckling. Vi identifierar och startar nya utvecklingsprojekt och licensierar ut dem i preklinisk fas. Med denna affärsmodell kan vi tidigt utvärdera projektets kommersiella värde och minimera risken i vår projektportfölj. Vi är erkända av den internationella läkemedelsindustrin som leverantörer av projekt med hög kvalitet och med stor medicinsk relevans.

Vilka är era planer för framtiden?
– Vi har designat våra lokaler till våra specifika behov. Våra moderna kontor och nya laboratorier är anpassade till vårt arbetssätt och gynnar vår kreativitet, och det finns möjligheter till framtida expansion.

Varför finns ni i Flemingsberg?
– I Flemingsberg finns det möjlighet för oss att växa och erbjuda en bra arbetsmiljö för våra anställda. Här finns fördelarna med närheten till forskningen på Karolinska Institutet och den kliniska forskningen på Karolinska Universitetssjukhuset. Vi attraheras också av att området representerar nytänkande och ser med spänning fram emot den kommande utvecklingen och att vi tillsammans med de andra Life Science bolagen i området kan vara en viktig del av det nya Flemingsberg. Vi vill ha ännu fler Life Science-grannar.

Kontakt

Novum, Hälsovägen 7, våning 8, hiss A
141 57 Huddinge
+46 (0)8-411 44 55
www.sprintbioscience.com

Published On: 23 mars 2022
Till toppen