XNK Therapeutics

Vilken är affärsidén, vilket problem är ni ute för att lösa?
– Vårt mål är att hjälpa cancerpatienter att leva länge. XNK Therapeutics grundades 2012 och är ett av pionjärföretagen inom cellterapi och vi inriktar oss på cancerbehandling genom att utveckla nya cellbaserade behandlingar med autologa NK-celler.

– Vi har en innovativ och världsledande plattformsteknologi som ger oss en framstående position inom autologa NK-cellsterapier, säger Johan Liwing, VD för XNK Therapeutics.

Var är ni nu?
– Vi har etablerat en ledande position inom området autologa NK-cellsterapier. I somras rekryterades den första patienten till en prövarinitierad klinisk fas II-studie där vår ledande läkemedelskandidat kombineras med Sanofis anti-CD38 antikropp Sarclisa (Isatuximab), för behandling av den allvarliga cancersjukdomen multipelt myelom. Studien genomförs på Karolinska Universitetssjukhuset i Flemingsberg med Hareth Nahi i spetsen som huvudprövare genom vårt nära samarbete med Karolinska Institutet, och Vecura som bidrar med infrastruktur för klinisk regenerativ medicin.

– Under det senaste året har vi vuxit från två till 19 personer i företaget och har i dag en mycket bra ledning med bland annat Michael Uhlin som Chief Scientific Officer och Johan Aschan som Chief Medical Officer. Vi ligger bra till för att ytterligare accelerera vår utveckling med målet att behålla en världsledande position.

Vilka är era planer för framtiden?
– Vårt nuvarande fokus ligger i första hand på att ta vår läkemedelskandidat för behandling av multipelt myelom till marknaden. Därefter ska vi bredda vår plattform till att kunna omfatta fler cancerformer.

– Nyligen inledde vi byggnationen av en ny GMP-anläggning med tillhörande forskningslaboratorium på 350 kvadratmeter för vår NK-cellsterapi. Den nya anläggningen byggs i Novum i Flemingsberg och ger oss fullständig kontroll över hela utvecklingskedjan när anläggningen står klar under 2022.

Varför finns ni i Flemingsberg?
– Flemingsberg är den plats i världen du vill vara om du arbetar med NK-celler. Här finns en stark forskning i en världsledande forskningsgrupp och en närhet till en klinik som verkligen kan NK-celler.

– Hittills har vi haft vår produktion hos Vecura i Flemingsberg som är en av landets ledande produktionsenheter för avancerade terapiläkemedel och celler för transplantation. När vi nu bygger vår egen anläggning kan vi öka vår forsknings- och utvecklingskapacitet ytterligare. Kort sagt så finns allt vi behöver i Flemingsberg – det finns ingen liknande plats i världen.

Kontakt

Hälsovägen 7, Novum
141 57 Huddinge
SVERIGE

E-post: info@xnktherapeutics.com

www.xnktherapeutics.com

Published On: 23 mars 2022
Till toppen