Karin Mellström: ”Samverkan är nyckeln till framgång”

Efter tio år som start up-bolag har CellProtect Nordic Pharmaceuticals tagit ett viktigt steg framåt. Det är ett tålmodigt och medvetet arbete som nu ger resultat, menar Karin Mellström, vd och grundare. När hon ser tillbaka på karriären är det med slutsatsen:
– Jag har aldrig haft en tråkig stund på jobbet!

I nya lokaler i Novum förbereder CellProtect Nordic Pharmaceuticals nästa steg i resan från forskningsresultat till patienterna. I sikte finns en helt ny behandlingsmetod för cancer.

– Vårt första test visade en mycket god säkerhetsprofil. Ny bygger vi upp en miljö i Novum för att genomföra nästa studie, säger Karin Mellström, VD och medgrundare till CellProtect Nordic Pharmaceuticals.

I frontlinjen av medicinen
CellProtect Nordic Pharmaceuticals arbetar i frontlinjen av framtidens medicin. Företaget utvecklar en ny behandlingsmetod för blodcancersjukdomen multipelt myelom med hjälp av immunterapi.
Upptäckten av den nya behandlingsmetoden har sitt ursprung i ett tidigare utvecklingsbolag i Flemingsberg. När utvecklingsbolaget tappade styrfarten under finanskrisen 2009 fanns risken att den lovande metoden skulle gå om intet.
Så Karin Mellström samlade sina kollegor för att snabbt rädda de värden som fanns. Tillsammans grundade de CellProtect Nordic Pharmaceuticals 2012.
– Vi har alla varit med sedan de första forskningsfynden gjordes i labbet. Och är ett gäng som drivs av vår professionella erfarenhet. Visst har vi haft svårigheter under vägen, men de är ju där för att övervinnas.
Två år senare inleddes de första kliniska testerna som visade sig bli framgångsrika.
– Vår utveckling illustrerar hur viktig och komplett forskningsmiljö som finns i Flemingsberg. Här finns brillianta forskare som gör viktiga upptäckter. Här finns en närhet till vården och en miljö för att förädla upptäckterna. Samverkan är nyckeln till framgång, säger hon.

Ett helt nytt fält
Resan fram till i dag har dock varit tålamodsprövande. Fältet är helt nytt och har bland annat krävt utvecklingen av ett nytt regelverk inom ramen för Läkemedelsmyndigheten. I dag har företaget patent på plats och behandlingen har status som ett särläkemedel (orphan drug designation) från Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).
Utvecklingen av immunterapier är ett område med många osäkerhetsfaktorer. Något som bidragit till svårigheter att hitta en långsiktig finansiering. Nu finns den dock inom räckhåll och Karin Mellström har tagit en paus från pensionen för att ta den i hamn.
– Det var självklart att komma tillbaka och ta ansvaret för verksamheten. Nu pågår en rekrytering av en ny vd och det finns ett stort intresse både från unga begåvade människor och seniora personer som vill bidra i vår utveckling. När den är klar kommer jag att kliva tillbaka.

Finns inga misslyckanden
Att ge upp har aldrig varit ett alternativ för Karin Mellström. Hon beskriver det som en inneboende vilja att alltid hitta en lösning till ett problem.
– Det finns inga misslyckanden utan bara andra sätt att hitta en lösning. Det triggar mig.
Hon betonar synsättet att ta ett steg i taget men samtidigt är det viktigt att varje steg tas i rätt riktning.
– Min roll är att se till att rätt pusselbit finns redo när pusslet läggs. Det är en väldigt rolig resa. Och har du en gång sett våra forskningsresultat då vill du verkligen se till att de når hela vägen till patienterna.
Förutom vd-rollen har hon tagit sig an uppgiften att agera mentor till yngre kollegor.
– De ger mig en inblick in i framtiden. De är unga, pålästa och kunniga inom nya tekniker och metoder. Att få vara mentor till dem ger mig kraft, säger hon.
Samtidigt har mentorskapet gjort att hon tvingats se tillbaka på sin egen karriär.
– Då slogs jag av att jag aldrig haft en tråkig stund på jobbet!
Men det betyder inte att varje dag har varit ett solsken, betonar hon. Därför är ett av råden till sina adepter att vara uthållig. Samtidigt som de bör undvika att fastna i situationer eller miljöer där de inte får plats att utveckla sina talanger.

En potential att bota cancer
Immunterapi kan beskrivas som ett sätt att få kroppens eget immunförsvar att attackera cancercellerna. Trots att området är förhållandevis nytt så är det även mycket lovande.
– Nu planerar vi att starta nästa kliniska prövning under 2020 och det är ett viktigt steg på vägen mot mot ett färdigt läkemedel, säger Karin Mellström.
Hon är övertygad om att fältet har potentialen av att bota vissa cancerformer.
– Men cancer är en mäktig motståndare. Därför är det viktig att vi inte kastar bort tidigare kunskap för helt nya terapier. Immunterapin har sin plats bland övriga behandlingsformer.

Text: Magnus Trogen Pahlén. Foto: Håkan Lindgren.

Published On: 24 mars 2022
Till toppen