Flemingsberg Science leder ekosystemsutveckling inom Stockholm Life Tech

Inom Stockholm Life Tech fokuserar vi nu på att utveckla utveckla ekosystemet inom Life Science på Campus Flemingsberg. Ett första steg är en kartläggning som täcker allt från utbildning till innovationsstöd.

I projektet Stockholm Life Tech samarbetar stiftelsen Stockholm Science City, Karolinska Institutet, Flemingsberg Science, Akademiska Hus, och Karolinska Institutet Science Park med projektägare Region Stockholm. Vår målsättningen är att tillgängliggöra laboratorier, forsknings- och innovationsinfrastruktur för små och medelstora företag i och kring de två starka life science-miljöerna: Hagastaden och Flemingsberg. Allt för att accelerera tillväxten hos dessa lifescienceföretag och öka Stockholmsregionens attraktionskraft.

Utveckla ekosystemet
En del i förverkligande av målen är att utveckla ekosystemet inom Life Science. Det handlar bland annat om att samla aktörer som företag, forskare, institutioner, företagsstöd, politik med flera, för att skapa samsyn kring vad som är avgörande för att utveckla Life Science vidare.
Det kan handla om funktioner som saknas, till exempel rådgivning, eller behov av mer samverkan, och strukturella hinder som behöver rivas. Detta arbete har i projektet letts av KI Science Park men från juni 2022 leds det av Flemingsbergs Science. Det innebär att vi kommer att rikta fokus mot Campus Flemingsberg.
Under återstående projekttid har vi som målsättning att genomföra en analys av existerande ekosystem i Flemingsberg med fokus på att belysa områden som utbildning, forskning, talang, infrastruktur, företagskluster, innovationsstöd, attraktivitet och expansionsmöjligheter.
Vi planerar också ett seminarium med fokus på hur framtidens ekosystem för Life Science kommer att se ut. Seminariet sammanfaller med invigningen av A Working Labs co-workinglokaler på Alfred Nobels allé 10.

Published On: 13 september 2022
Till toppen