Hitta rätt i ekosystemet för Life science

Har du funderat kring vilket stöd och möjligheter finns för dig som företag eller entreprenör inom Life science? Även om det finns många möjligheter så kan de vara svåra att hitta. Därför finns nu en visualisering av ekosystemet för Life science i södra Stockholm.

Flemingsberg Science står bakom visualiseringen som gjorts inom ramen för projektet Stockholm Life Tech. Den interaktiva bilden bygger på en kartläggning av allt från innovationsstöd och aktörer till forskningsinfrastrukturer och Life science-företag.

– Utgångspunkten för både kartläggningen och visualisering är att ge ett bättre stöd till alla de som behöver guidning för att hamna rätt i det omfattande ekosystemet för Life science. Här är det enklare att hitta rätt och även få en bättre, bredare bild av hela ekosystemet, säger Johnny Högberg, vd Flemingsberg Science.

Visualiseringen visar geografiskt närheten mellan de olika aktörerna och verksamheterna i Flemingsberg. Här finns såväl testbäddar som akademier och även regionala aktörer närvarande. Dessutom finns en avdelning som visar områdets styrkeområden med kopplingar till företag och stödfunktioner.

Här hittar du Ekosystemet för Life science i södra Stockholm.

Vill du komplettera visualiseringen på något sätt, hör gärna av dig till: Pernilla Boström, pernilla.bostrom@flemingsbergscience.se

Published On: 14 juni 2023
Till toppen