ATMP Sweden

ATMP Sweden är ett nationellt samordnings- och kommunikationsnätverk som strävar efter att öka tillgängligheten för patienter till säkra och effektiva läkemedel baserade på rekombinanta gener, levande celler och/eller vävnadsteknik. Denna innovativa kategori av läkemedel benämns som Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs) av Europeiska läkemedelsmyndigheten. Genom att samordna insatser och främja kommunikation syftar ATMP Sweden till att främja utvecklingen och tillgängligheten av dessa avancerade terapier för att förbättra patientvården.

I Flemingsberg finns en historia av framgångsrik forskning och klinisk utveckling, inte minst inom området för avancerade terapier och regenerativ medicin. Utvecklingen ger hopp om effektiva behandlingar av tidigare obotliga hjärtsjukdomar och cancerformer, samt en rad autoimmuna sjukdomar som diabetes, och även Parkinson och Alzheimers. Dessa nya metoder leder till en mer framgångsrik behandling, och därför är ATMP Sweden ett mycket värdefullt nätverk i Flemingsberg.

Karolinska Institutet har även ett ATMP-centrum som samlar utvecklingen av cell-, gen- och vävnadsterapi i en organisation. De deltar dessutom i nationella och internationella samarbeten.

Läs mer om ATMP Sweden här

Läs mer om ATMP i Flemingsberg här