START2023-11-20T18:05:16+01:00

FLEMINGSBERG. WHERE YOU SHARE KNOWLEDGE, INNOVATION AND SUCCESS.

UTBILDNING

Fem högskolor och universitet, en konstskola, en gymnasieskola och 19 000 studenter.

CAMPUS

Levande och mångvetenskapligt, en mix av högre utbildning, forskning, företag och sjukvård.

INNOVATION

Här finns ett unikt samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle.

FLEMINGSBERG. WHERE YOU SHARE KNOWLEDGE, INNOVATION AND SUCCESS.

UTBILDNING

CAMPUS

INNOVATION OCH SAMVERKAN

Campus Flemingsberg är en integrerad del av den framväxande staden Flemingsberg: Stockholmsregionens enda kompletta universitetsstad med närhet mellan studier, boende, service och kultur.

AKTUELLT PÅ CAMPUS FLEMINGSBERG

VAD PRATAR VI OM PÅ INSTAGRAM?

Till toppen