Campus Community, nätverk och mötesplatser

På Campus Flemingsberg har du som arbetar eller driver verksamhet på campus möjlighet att delta i olika communities och nätverk. Här håller vi oss uppdaterade om varandra och om utvecklingen på och kring campus. Tillsammans skapar vi morgondagens samhälle.

Campus är sedan länge en attraktiv grogrund för entreprenörskap och företagsamhet. Ett flertal expansiva verksamheter finns idag på området. Med fokus på tillväxt och nya marknader sker utvecklingen sida vid sida med bland annat forskning och offentlig sektor.

Kopplingen mellan studier, forskning och näringsliv är självklar och vi behöver hjälpas åt att hitta synergier och samarbeten.

Inom Flemingsberg Innovation Community vill vi skapa en mötesplats för människor, idéer, kunskap och kreativitet. Här samlar vi de organisationer som finns i Flemingsberg med omnejd och som kan ge dig olika typer av stöd och hjälp. Organisationer som kan hjälpa dig med patentfrågor, affärsidéer, finansiering, utveckling, uppskalning, samverkan med akademi, samhälle och näringsliv, co-working och nätverk.

Flemingsberg Business Community är till för dig som arbetar eller driver verksamhet på campus eller i Flemingsberg. Vi tror att allt är möjligt när rätt människor och företag möts. Inom communityt delar vi erfarenheter, hittar synergier och håller oss uppdaterade om varandra och om utvecklingen på och kring campus.

ATMP Sweden is the national network of Sweden’s activities within medicines based on genes, cells or tissue engineering, classified as Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs) in Europe.