Karolinska Universitetssjukhuset

Klinisk utbildning och praktik är en central och integrerad del av arbetet på Karolinska Universitetssjukhuset. Utbildningen har också en given anknytning till den kliniska forskning som bedrivs på sjukhuset. Varje termin tar vi emot många tusen studerande från universitet och högskolor, gymnasieskolor, komvux och yrkeshögskolor.

Den kliniska utbildningen på universitets-/högskolenivå sker i nära samverkan främst med Karolinska Institutet men även med andra universitet och högskolor. Den kliniska utbildningen på gymnasienivå sker i nära samverkan med Stockholms gymnasier, komvux och yrkeshögskolor.

Förutom kliniska placeringar/praktik får du som student/elev tillgång till sjukhusets interprofessionella lärandemiljöer.

Allmän- och specialisttjänstgöringen för AT- och ST- läkare sker väl integrerat i kliniker­na/verksamheterna

KONTAKT

Telefon växel 08-585 800 00
Besöksadress: Hälsovägen, Flemingsberg
Adress: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, 141 86 Stockholm

HITTA