Forskningsinfrastrukturer och forskningslokaler

Söker du en plats att utvecklas – kontor, labb, co-working, forskningslokaler eller forskningsinfrastruktur?

Att bedriva forskning och utbildning på högsta nivå kräver en kraftsamling av resurser, personal, metoder och utrustning. I Flemingsberg finns tillgång till kontor, labb, co-working och olika forskningsinfrastrukturer. Vill du bli en del av detta – ta kontakt med oss idag!

Läs mer om co-working på campus här

ANA Futura

ANA Futura är en ledande translationell integrerad forskningsmiljö utrustad för spetsforskning, där gränser mellan institutioner och kliniker rivs och forskare samverkar baserat på gemensamma forskningsprofiler.

ANA Futura

  • är ett ledande translationellt forskningslaboratorium
  • är strategiskt placerat på Campus Syd
  • har en attraktiv och rekryterande miljö för kliniknära forskning
  • har en forskningsmiljö utan gränser mellan institutioner/kliniker där forskare samverkar baserat på gemensamma forskningsprofiler
  • har en laborativ miljö är utrustad för spetsforskning
  • har en tydlig integrering av forskning och utbildning
  • har flexibelt och yteffektivt laboratorium för att möta framtidens krav

State-of-the-art BSL3 laboratorium
För arbete med luftburen smitta finns 3 odlingsrum. Utöver dessa rum finns rum för flödescytometri/sortering, konfokalmikroskopi och kryostat (cirka 200 kvm).
Kontakt: Jonas Klingström, jonas.klingstrom@ki.se

MedH Flow cytometry CF
För arbete med riskklass 2 klassificerade mikroorganismer. Vi har tre rum för flödescytometri, två rum för sortering. Kontakt.

Masspektrometri
För arbete att identifiera komponenter eller kemikalier i biologiska prover.

Konfokalmikroskopi
För arbete med att påvisa komponenter i levande celler.

Pre-GMP
Laboratorium för metodutveckling, uppskalning och validering inför GMP produktion.
Kontakt: Gustav Ahlén, gustaf.ahlen@ki.se

Röntgen
Laboratorium för bestrålning av biologiskt material för hela campus Flemingsberg.
Här hittar du Röntgen (på engelska)
Kontakt: Lars Frelin, Lars.Frelin@ki.se

Karolinska centrum för Cellterapi KCC

Tillverkar genterapivektorer och cellterapi för kliniska prövningar
Karolinska Centrum för Cellterapi (KCC) är en core facilitet vars funktion är att underlätta utvecklingen av nya behandlingar med avancerade terapiläkemedel (ATMP) och celler för transplantation.

Vecura – tillverkning av avancerade terapiläkemedel inom KCC
Vecura är en produktionsenhet inom KCC för avancerade terapiläkemedel och celler för transplantation.

Jonassons centrum för medicinsk avbildning

Centrets övergripande målsättning är att sjukvård, teknik och forskning i regionen ska bli världsledande i bildfunktion.

Centre for Bioinformatics and Biostatistics (CBB)

The Centre for Bioinformatics and Biostatistics (CBB) är ett virtuellt centrum beläget på Karolinska Institutets (KI:s) Campus Flemingsberg. Centret erbjuder expertis och vetenskapliga nätverksmöjligheter till den prekliniska och kliniska forskningsmiljön.

SPOC for research infrastructure

En single point of contact (SPOC)-tjänst för frågor relaterade till forskningsinfrastruktur. Om du är forskare inom KI eller Region Stockholm är du välkommen att kontakta oss för att lära dig mer om tillgängliga kärnanläggningar, verktyg och analysmetoder eller om du har frågor om föreskrifter och tillstånd relaterade till användningen av forskningsinfrastruktur.

Animal Behaviour Core Facility (ABCF)

The Animal behavior core facility consists of two nodes, Node KM-B in Solna and Node PKL in Flemingsberg

Preclinical Laboratoratories (PKL), Karolinska sjukhuset, Huddinge

Levercellslaboratoriet
Live Cell Imaging Facility

The Live Cell Imaging Facility is a light microscopy facility. We offer state-of-the-art microscopes and training to image cell and tissues, live or fixed. The Live Cell Imaging facility is open to all researchers. Kontakt: LiveCellImaging@ki.se

Morphological Phenotype Analysis, Feno

The great surge in numbers of mutant mice has made efficient phenotyping a necessity in order to find and adequately describe the changes caused by the genetic manipulation. Pathology is a major and integral part of the phenotyping process.

With support from WCN, The Unit for Morphological Phenotype Analysis (FENO) was established as a competence and service facility for mouse pathology at KI in 2002, and as such specializing in the pathology of genetically engineered mice.

BEA – the core facility for Bioinformatics and Expression Analysis

BEA – the core facility for Bioinformatics and Expression Analysis is a national genomic service facility located at the Department of Biosciences and Nutrition in the new NEO building at the KI South Campus in Huddinge. BEA provides an extensive repertoire of genomic technologies to ongoing research projects principally at the Karolinska Institute but also at other Swedish universities. This includes services for genomic analysis based on the Illumina, Affymetrix, Agilent, and ABI platforms for sequencing, microarray analysis and qPCR. Our services are extensive and ranges from experimental planning to bioinformatic support. We are also offering services for RNA and DNA purification, nucleic acid quality control and different qPCR based assays.

Elektronmikroskopienheten, EMIL

Elektronmikroskopienheten (EMil) på Karolinska Universitetssjukhuset är en corefacilitet som hjälper forskare att lösa biologiska frågeställningar med elektronmikroskopisk teknik.

Karolinska Trial Alliance, KTA

Fas I Kliniska studier i tidig fas. Karolinska Trial Alliance (KTA) är en klinisk prövningsenhet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, som stöds av Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet. Genom specialisering och hög kunskapsnivå bidrar KTA till att effektivisera processer vid genomförandet av kliniska prövningar.

Translational Analysis in Molecular Medicine, TAMM (formerly MAF)

Translational Analysis in Molecular Medicine, TAMM (formerly MAF) vid Karolinska Universitetssjukhuset är ett ackrediterat laboratorium som hjälper forskare att studera miljontals genetiska variationer för att identifiera och bedöma hur dessa påverkar olika sjukdomsprocesser.

uMOVE – en corefacilitet för studier av människans rörelse

uMOVE erbjuder stöd för planering, datainsamling och analys med olika moderna rörelseanalyssystem – från lab-baserade mätningar till monitorering av aktiviteter i dagliga livet och inverkan av kognitiva funktioner och emotioner för rörelsekontroll.
Kontakta gärna Anna Beling (forskningsassistent) på: 08-524 865 73 eller David Conradsson (Facility manager) på: 08-524 866 14

KTH Makerspace

KTH Flemingsberg tar studenternas önskan att utveckla mer fullständiga prototyper på allvar och har skapat ett ekosystem med faciliteter som erbjuder sina användare moderna verktyg för att göra det såväl som utrymme för kunskapsdelning och sociala aktiviteter i ett verkligt Makerspace/hp-garage-anda.
Makerspace Flemingsberg inkluderar fyra programutvecklingsstudior, två inbäddade utvecklingsstudior, en byggstudio, en 3D-studio, en Brainstormingstudio samt gemensamma och sociala ytor.

TRACK

TRACK sammanför prekliniska och kliniska forskare för att stimulera den translationella forskningen i Huddinge. Med närhet till lärosäten, toppmoderna serviceverksamheter inom avbildningsteknik, genetik och cellterapi finns här unika förutsättningar för kunskapsutbyte och snabbare implementering av forskningsresultat.