Innovation Station Flemingsberg

Campus Flemingsberg är en attraktiv grogrund för entreprenörskap och kunskapsintensiva verksamheter. I Flemingsberg sker utvecklingen sida vid sida med bland annat forskning och offentlig sektor. Kopplingen mellan studier, forskning och näringsliv är inte alltid självklar och vi behöver hjälpas åt för att hitta synergier och samarbeten.

På Campus Flemingsberg erbjuds därför entreprenörer, innovatörer och samhällsutvecklare att mötas i vår coworkingmiljö, innovationshub och mötesplats Innovation Station Flemingsberg. Förutom 40 arbetsplatser erbjuder Innovation Station också en plats för möten, evenemang, workshops och olika sociala events. Här finns även separata kontorsrum och arbetsplatser i öppet kontorslandskap.

Innovation Station erbjuder dig en dynamisk och resursrik miljö där du kan dela kunskap och erfarenheter. Dessutom kan du också träffa andra människor och utbyta idéer och kontakter som kan vara värdefulla för din professionella utveckling.

Genom att erbjuda dig stöd och resurser hjälper de dig att ta dina idéer från koncept till verklighet.

Läs mer och bli medlem på Innovation Station här.