Lokaler och forskningsinfrastrukturer

Söker du en plats att utvecklas – kontor, labb, co-working, forskningslokaler eller forskningsinfrastruktur?

Att bedriva forskning och utbildning på högsta nivå kräver en kraftsamling av resurser, personal, metoder och utrustning. I Flemingsberg finns tillgång till kontor, labb, co-working och olika forskningsinfrastrukturer. Vill du bli en del av detta – ta kontakt med oss idag!

Co-working

A Working Lab och Innovation Station Flemingsbergsberg erbjuder coworking & flexibla mötesplatser mitt på campus. Kreativa krockar och oväntade möten gör människor mer innovativa och får oss att växa tillsammans. På Campus Flemingsberg finns den bästa lösningen för dig som behöver flexibla kontorsplatser eller labblokaler.

Kontorslokaler och lab

Novum – Flemingsberg Science Center  I Nya Novum finns möjlighet att, i nybyggda lokaler, verka och utvecklas tillsammans med andra kunskapsintensiva och kreativa näringar i en växande universitetsstad. Här kan er verksamhet bli granne med Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, KTH, Karolinska institutet och Södertörns högskola.

Forskningslokaler, labb och forskningsinfrastrukturer

I Flemingsberg finns såväl världsledande forskningsgrupper som forskningsmiljöer. Under de senaste åren har en starka satsningar gjorts av Karolinska Institutet, KTH och Karolinska Universitetssjukhuset inom utrustning, infrastruktur och forskningslokaler. Här finns idag flera av Karolinska Institutets corefaciliteter, och unika labb inom teknik och hälsa med omedelbar närhet till vården.

Co-working

A Working Lab erbjuder coworking & flexibla mötesplatser mitt på campus. Kreativa krockar och oväntade möten gör människor mer innovativa och får oss att växa tillsammans. Det är idén bakom A Working Lab – Akademiska Hus nationella koncept för coworking och flexibla mötesplatser. Du kan hyra in dig den tid du behöver för jobb, möten eller workshops.

Kontorslokaler och lab

Novum – Flemingsberg Science Center  I Nya Novum finns möjlighet att, i nybyggda lokaler, verka och utvecklas tillsammans med andra kunskapsintensiva och kreativa näringar i en växande universitetsstad. Här kan er verksamhet bli granne med Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, KTH, Karolinska institutet och Södertörns högskola.

Forskningslokaler, labb och forskningsinfrastrukturer

I Flemingsberg finns såväl världsledande forskningsgrupper som forskningsmiljöer. Under de senaste åren har en starka satsningar gjorts av Karolinska Institutet, KTH och Karolinska Universitetssjukhuset inom utrustning, infrastruktur och forskningslokaler. Här finns idag flera av Karolinska Institutets corefaciliteter, och unika labb inom teknik och hälsa med omedelbar närhet till vården.