Vi arbetar för ett levande studentliv – dygnet runt

Campus Flemingsbergs närmare 19 000 studenter samlas i olika studentkårer. Här drivs ett aktivt påverkansarbete för att förbättra studentlivet och driva utvecklingen av Flemingsberg som studieort.

I Flemingsberg finns flera olika kårer beroende på vad och var du studerar: SöderS – Södertörns högskolas studentkår, Medicinska Föreningen, Odontologiska Föreningen, Tekniska Högskolans Studentkår, RKHSK – Röda Korsets Högskolas studentkår samt SMI:s Studentkår.