Bildbank 2018-12-05T15:05:43+00:00

Bildbank

Bilder fria att använda för att marknadsföra och informera om Campus Flemingsberg. Ange fotograf vid publicering.
Bilderna kan användas fritt av aktörerna på Campus Flemingsberg, men får inte spridas vidare utan godkännande från rättighetsinnehavaren.
Vid frågor, kontakta pernilla.bostrom@flemingsbergscience.se.

Klicka på resp bild för att ladda ned en högupplöst version.

En dag för Flemingsberg 2018. Foto: Håkan Lindgren. Källa: Huddinge kommun.

En dag för Flemingsberg 2018-09-01
Foto: Håkan Lindgren. Källa: Huddinge kommun.

En dag för Flemingsberg 2018-09-01
Foto: Håkan Lindgren. Källa: Huddinge kommun.

En dag för Flemingsberg 2018-09-01 Foto: Håkan Lindgren. Källa: Huddinge kommun

En dag för Flemingsberg 2018-09-01
Foto: Håkan Lindgren. Källa: Huddinge kommun.

En dag för Flemingsberg 2018-09-01
Foto: Håkan Lindgren. Källa: Huddinge kommun.

En dag för Flemingsberg 2018. Foto: Håkan Lindgren. Källa: Huddinge kommun.

En dag för Flemingsberg 2018-09-01
Foto: Håkan Lindgren. Källa: Huddinge kommun.

En dag för Flemingsberg 2018-09-01
Foto: Håkan Lindgren. Källa: Huddinge kommun.

Campusdagen 2018-09-05. Foto: Magnus Trogen Pahlén, Provins.

Campusdagen 2018-09-05.
Foto: Magnus Trogen Pahlén, Provins.

Campusdagen 2018-09-05. Foto: Magnus Trogen Pahlén, Provins.

Campusdagen 2018-09-05.
Foto: Magnus Trogen Pahlén, Provins.

Campusdagen 2018-09-05. Foto: Magnus Trogen Pahlén, Provins.

Campusdagen 2018-09-05.
Foto: Magnus Trogen Pahlén, Provins.

Campusdagen 2018-09-05. Foto: Magnus Trogen Pahlén, Provins.

Campusdagen 2018-09-05.
Foto: Magnus Trogen Pahlén, Provins