Bildbank

Bilder fria att använda för att marknadsföra och informera om Campus Flemingsberg. Ange fotograf vid publicering.
Bilderna kan användas fritt av aktörerna på Campus Flemingsberg, men får inte spridas vidare utan godkännande från rättighetsinnehavaren.
Vid frågor, kontakta pernilla.bostrom@flemingsbergscience.se.

Klicka på resp bild för att ladda ned en högupplöst version.

Nobelus Foto: Magnus Trogen Pahlén

Nobelus
Foto: Magnus Trogen Pahlén

Nobelus Foto: Magnus Trogen Pahlén

Nobelus
Foto: Magnus Trogen Pahlén

Nobelus
Foto: Magnus Trogen Pahlén

Nobelus
Foto: Magnus Trogen Pahlén

En dag för Flemingsberg 2018. Foto: Håkan Lindgren. Källa: Huddinge kommun.

Campusdagen 2019-09-04
Foto: Håkan Lindgren.

Campusdagen 2019-09-04
Foto: Håkan Lindgren.

Campusdagen 2019-09-04
Foto: Håkan Lindgren.

Campusdagen 2019-09-04
Foto: Håkan Lindgren.

En dag för Flemingsberg 2018. Foto: Håkan Lindgren. Källa: Huddinge kommun.

Campusdagen 2019-09-04
Foto: Håkan Lindgren.

Campusdagen 2019-09-04
Foto: Håkan Lindgren.

Campusdagen 2019-09-04
Foto: Håkan Lindgren.

Campusdagen 2019-09-04
Foto: Håkan Lindgren.

En dag för Flemingsberg 2018. Foto: Håkan Lindgren. Källa: Huddinge kommun.

Campusdagen 2019-09-04
Foto: Håkan Lindgren.

Campusdagen 2019-09-04
Foto: Håkan Lindgren.

En dag för Flemingsberg 2018. Foto: Håkan Lindgren. Källa: Huddinge kommun.

En dag för Flemingsberg 2018-09-01
Foto: Håkan Lindgren. Källa: Huddinge kommun.

En dag för Flemingsberg 2018-09-01
Foto: Håkan Lindgren. Källa: Huddinge kommun.

En dag för Flemingsberg 2018-09-01 Foto: Håkan Lindgren. Källa: Huddinge kommun

En dag för Flemingsberg 2018-09-01
Foto: Håkan Lindgren. Källa: Huddinge kommun.

En dag för Flemingsberg 2018-09-01
Foto: Håkan Lindgren. Källa: Huddinge kommun.

En dag för Flemingsberg 2018. Foto: Håkan Lindgren. Källa: Huddinge kommun.

En dag för Flemingsberg 2018-09-01
Foto: Håkan Lindgren. Källa: Huddinge kommun.

En dag för Flemingsberg 2018-09-01
Foto: Håkan Lindgren. Källa: Huddinge kommun.

Campusdagen 2018-09-05. Foto: Magnus Trogen Pahlén, Provins.

Campusdagen 2018-09-05.
Foto: Magnus Trogen Pahlén, Provins.

Campusdagen 2018-09-05. Foto: Magnus Trogen Pahlén, Provins.

Campusdagen 2018-09-05.
Foto: Magnus Trogen Pahlén, Provins.

Campusdagen 2018-09-05. Foto: Magnus Trogen Pahlén, Provins.

Campusdagen 2018-09-05.
Foto: Magnus Trogen Pahlén, Provins.

Campusdagen 2018-09-05. Foto: Magnus Trogen Pahlén, Provins.

Campusdagen 2018-09-05.
Foto: Magnus Trogen Pahlén, Provins

INSTALLERING OCH PROMOVERING AV PROFESSORER OCH DOKTORER Södertörns högskolas installering och promovering av egna professorer och doktorer under den årliga akademiska högtiden. Foto: Anna Hartvig, SH

INSTALLERING OCH PROMOVERING AV PROFESSORER OCH DOKTORER

Södertörns högskolas installering och promovering av egna professorer och doktorer under den årliga akademiska högtiden. Foto: Anna Hartvig, SH

FORSKARE MÖTER ALLMÄNHET

Bild för att representera forskning och samverkan med det omgivande samhället: här “Forskarfredag”, foto: Anna Hartvig, SH

FORSKARPODDAR Produktion och spridning av högskolans forskning, foto: Anna Hartvig, SH

FORSKARPODDAR

Produktion och spridning av högskolans forskning, foto: Anna Hartvig, SH

UTHYRNING AV LOKALER Södertörns högskola hyr ut lokaler: tillgängliga för möten, konferenser, events, mässor mm, foto: Anna Hartvig, SH

UTHYRNING AV LOKALER

Södertörns högskola hyr ut lokaler: tillgängliga för möten, konferenser, events, mässor mm, foto: Anna Hartvig, SH

ÖPPET HUS OCH MÄSSOR - möten med presumtiva studenter Illustration av högskolan som möter sina presumtiva studenter och allmänhet på Öppet hus eller på olika mässor. Foto:Anna Hartvig, SH

ÖPPET HUS OCH MÄSSOR – möten med presumtiva studenter

Illustration av högskolan som möter sina presumtiva studenter och allmänhet på Öppet hus eller på olika mässor. Foto:Anna Hartvig, SH

UTBILDNING och STATSMINISTERBESÖK POLISUTBILDNINGEN Utbildningssituation som är specifik för Södertörns högskola - polisutbildningen - samt exempel på externa besök som görs på högskolan. Foto: Anna Hartvig, SH

UTBILDNING och STATSMINISTERBESÖK POLISUTBILDNINGEN

Utbildningssituation som är specifik för Södertörns högskola – polisutbildningen – samt exempel på externa besök som görs på högskolan. Foto: Anna Hartvig, SH

Flemingsberg. Bilden är fri att använda. Vid kommersiell användning, ange barabild.se

Flemingsberg.

Bild för fri användning. Vid kommersiell användning, ange barabild.se.

Flemingsberg. Bilden är fri att använda. Vid kommersiell användning, ange barabild.se

Flemingsberg.

Bild för fri användning. Vid kommersiell användning, ange barabild.se.

Flemingsberg. Bilden är fri att använda. Vid kommersiell användning, ange barabild.se

Flemingsberg.

Bild för fri användning. Vid kommersiell användning, ange barabild.se.

Flemingsberg. Bilden är fri att använda. Vid kommersiell användning, ange barabild.se

Flemingsberg.

Bild för fri användning. Vid kommersiell användning, ange barabild.se.

Flemingsberg. Bilden är fri att använda. Vid kommersiell användning, ange barabild.se

Flemingsberg.

Bild för fri användning. Vid kommersiell användning, ange barabild.se.

Flemingsberg. Bilden är fri att använda. Vid kommersiell användning, ange barabild.se

Flemingsberg.

Bild för fri användning. Vid kommersiell användning, ange barabild.se.

Flemingsberg. Bilden är fri att använda. Vid kommersiell användning, ange barabild.se

Flemingsberg.

Bild för fri användning. Vid kommersiell användning, ange barabild.se.

Flemingsberg. Bilden är fri att använda. Vid kommersiell användning, ange barabild.se

Flemingsberg.

Bild för fri användning. Vid kommersiell användning, ange barabild.se.