Ett komplett ekosystem för Life Science
i södra Stockholm

Campus Flemingsberg är ett levande och mångvetenskapligt campus, som är unikt
med sin mix av högre utbildning, forskning, kunskapsintensiva företag och sjukvård.

Se en interaktiv presentation av ekosystemet för Life Science på Campus Flemingsberg.