Konstskolan Idun Lovén

Skolan ägs och drivs av konstnärer. Samtliga lärare är aktivt utövande konstnärer. Undervisningen präglas av en pedagogik baserad på lärarnas egna konkreta konstnärliga kunskaper och erfarenheter, som garanterar en nära och fortlöpande kontakt med den samtida konstutvecklingen.

Konstskolan Idun Lovén erbjuder två stycken tvååriga utbildningslinjer, en för skulptur och en för måleri. Målet med utbildningen är att utveckla elevens förmåga till eget skapande och tänkande, och att förbereda för vidare studier vid konsthögskolor eller för annan kreativt inriktad utbildning. Skolan har sammanlagt 48 elever som fördelar sig i 32 måleri- och 16 skulpturstuderande. Till varje nytt läsår antages cirka 24 nya studenter.

Från höstterminen 2019 verkar skolan som en konst och kulturutbildning i lokaler anslutna till Campus Flemingsberg. I och med flytten  moderniseras skolans lokaler och samverkan med Södertörns högskola kommer att skapa goda förutsättningar för Konstskolan Idun Lovén att fortsätta utvecklas.

KONTAKT

Alfred Nobels Allé 9
141 52 HUDDINGE

Telefon (vx): 08-660 66 99
E-post: info@idunloven.se

HITTA