Karolinska Institutet – ett medicinskt universitet

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla.

I Sverige står KI för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Forskningen spänner över ett brett fält; från grundläggande experimentell forskning till patientnära forskning och vårdvetenskap. I flera av utbildningarna ingår verksamhetsförlagd utbildning, som består av klinisk praktik och utbildning på plats i vården.

KI utbildar doktorander inom medicinsk vetenskap och svarar för cirka tolv procent av den svenska högskolans forskarutbildning.

Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

KONTAKT

Alfred Nobels Allé 8
141 52 HUDDINGE
Telefon (vx): 08-524 800 00

HITTA