Bokningsbara lokaler på Campus Flemingsberg

På Campus Flemingsberg finns flera bokningsbara lokaler, dels på de olika lärosätena dels på Karolinska universitetssjukhuset.
Här nedan har vi samlat länkar till de som har bokningsbara lokaler. Du länkas vidare till respektive sida, där finns uppgifter om de olika lokalerna samt kontaktuppgifter till bokningsansvarig.

Södertörns högskola, SH

Södertörns högskola i Flemingsberg har ett antal lokaler där det i första hand bedrivs undervisning och forskning. I viss mån kan dessa lokaler bokas för externa evenemang under vardagar på dagtid när ordinarie verksamhet inte har behov av lokalerna.

Technology and Health

I Technology and Healths lokaler finns KTH:s skola för Teknik och Hälsa och Röda korsets Högskola samt verksamheter från Karolinska institutet och Karolinska Universitetssjukhuset och Widerströmska gymnasiet.

Kontakt för lokalbokning:

Kungliga Tekniska högskolan, KTH och Röda Korsets Högskola
> Lokalbokning

Lokaler på KTH – kontakta CBH Servicecenter, service@cbh.kth.se
Lokaler på RKH – kontakta lokaler@rkh.se

Karolinska Institutet, KI

I KI:s lokaler på Campus Flemingsberg finns bokningsbara lokaler med upp till 250 platser. Det finns även rum anpassade för flexibelt arbete, så kallade Zoom-rom och BYOD (Bring Your Own Device)-rum.

Stockholms Musikpedagogiska Institut, SMI

SMI har bokningsbara mötesrum och konsertsalar för upp till 300 personer.

Södertörns högskola, SH

Södertörns högskola i Flemingsberg har ett antal lokaler där det i första hand bedrivs undervisning och forskning. I viss mån kan dessa lokaler bokas för externa evenemang under vardagar på dagtid när ordinarie verksamhet inte har behov av lokalerna.

Technology and Health

I Technology and Healths lokaler finns KTH:s skola för Teknik och Hälsa och Röda korsets Högskola samt verksamheter från Karolinska institutet och Karolinska Universitetssjukhuset och Widerströmska gymnasiet.

Kontakt för lokalbokning:

Kungliga Tekniska högskolan, KTH och Röda Korsets Högskola
> Lokalbokning

Lokaler på KTH – kontakta CBH Servicecenter, service@cbh.kth.se
Lokaler på RKH – kontakta lokaler@rkh.se

Karolinska Institutet, KI

I KI:s lokaler på Campus Flemingsberg finns bokningsbara lokaler med upp till 250 platser. Det finns även rum anpassade för flexibelt arbete, så kallade Zoom-rom och BYOD (Bring Your Own Device)-rum.

Stockholms Musikpedagogiska Institut, SMI

I KI:s lokaler på Campus Flemingsberg finns bokningsbara lokaler med upp till 250 platser. Det finns även rum anpassade för flexibelt arbete, så kallade Zoom-rom och BYOD (Bring Your Own Device)-rum.