Röda Korsets Högskola – omvårdnad och hälsa i ett globalt perspektiv

Med människan i centrum och utblick mot världen är omvårdnad och hälsa i ett globalt perspektiv Röda Korsets Högskolas unika profil inom utbildning, forskning och samverkan. Röda Korset Högskola vilar på en lång tradition – ända sedan 1867 har vi utbildat högt ansedda och eftertraktade sjuksköterskor.

Högskolan gör en stor samhällsnytta och examinerar årligen cirka 200 sjuksköterskor och 50 specialistsjuksköterskor inom intensivvård, infektionssjukvård och psykiatrisk vård och har sammanlagt 850 studenter. Vi bidrar också till att öka kompetensen bland kliniska handledare inom den verksamhetsförlagda utbildningen genom att erbjuda uppdragsutbildning.

Sjuksköterskeprogrammet

Röda Korsets Högskola är en av Sveriges mest attraktiva högskolor inom sjuksköterskeutbildning och utbildar sedan 1867 högt ansedda och eftertraktade sjuksköterskor.

Program, specialistsjuksköterska inom infektionssjukvård

Specialistsjuksköterskeprogrammet i infektionssjukvård är en utbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor.

Program, specialistsjuksköterska inom intensivvård

Specialistsjuksköterskeprogrammet i intensivvård är en utbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor.

Program, specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård

Specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatrisk vård är en utbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor.

Fristående kurser

Vidareutbilda dig eller din personal med våra fristående kurser. Här får du inte bara en bra utbildning utan också ett internationellt perspektiv som är både intressant och utmanande.

Studera vid Röda Korsets Högskola
Jobba på Röda Korsets Högskola
Forskning vid Röda Korsets Högskola

Röda Korsets Högskola ska vara ledande, ha spetskompetens och kunna bistå med expertis inom forskningsinriktningen ”Hälsovetenskap i ett globalt perspektiv”. Inom den inriktningen bedriver forskarna vid högskolan projekt kring omvårdnad och kring hälsa.

KONTAKT

Hälsovägen 11
141 57 Huddinge

Telefon: 08 – 587 516 00

HITTA