En plats för kunskap, kreativitet och nya idéer

Flemingsberg är ett av Stockholmsregionens mest spännande områden. Beläget strax söder om Stockholm City, med goda kommunikationer och i härlig natur finns fem högskolor och universitet, en konstskola och en gymnasieskola med fokus på life science, ett framväxande företagskluster och inte minst studentbostäder. Allt inom gångavstånd.

Öppen universitetsstad
Campus Flemingsberg är en självklar och integrerad del av den framväxande staden Flemingsberg. Flemingsberg kommer att vara Stockholmsregionens enda kompletta universitetsstad med närhet mellan studier, boende, service och kultur.

Regional kärna blir en urban universitetsstad
Runt Flemingsberg station och nya resecentrum utvecklar Fabege Flemingsbergsdalen, en internationell affärs- och forskningshubb. Här skapas ett centrum som kan locka så många som 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 besökare. Flemingsberg är därmed ett av de största utvecklingsprojekten i landet, med investeringar på 60 miljarder kronor. Flemingsberg utvecklas från en regional kärna till en urban universitetsstad.

Bredden är vår spets – här möts du av fem högskolor och universitet, en konstskola och en gymnasieskola, samt upp emot 20 000 studenter
Campus Flemingsberg är Sveriges åttonde största campus med upp emot 20 000 studenter – här kan du läsa allt från medicin och vård till ekonomi, juridik, statsvetenskap, teknik, musik, journalistik och konst. Campus Flemingsberg är dessutom en av de platser i landet där du kan utbilda dig till polis.

Ett av europas största Universitetssjukhus
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge är ett av Europas största universitetssjukhus och utgör tillsammans med Karolinska Institutet ett medicinskt centrum med högt internationellt anseende. Närheten inom Campusområdet bidrar till utökad samverkan mellan akademierna och sjukhuset med målsättningen att uppnå synergier mellan hälso- och sjukvård, utbildning, forskning och innovationer.

Välkommen till ett levande och mångvetenskapligt campus, som är unikt med sin mix av högre utbildning, forskning, kunskapsintensiva företag och sjukvård. Här gör vi allt möjligt.

Visionsbild över Stockholm South Business District. Bild: Fabege.

Visionsbild över Stockholm South Business District. Bild: Fabege.