Vill ni växa på en ny marknad, etablera produktion eller försäljning i Skandinavien?

I Flemingsberg finns framstående forskning, utbildning, utveckling inom allt från medicin och vård till ekonomi, juridik, statsvetenskap, teknik, musik och journalistik.

Här finns stödstrukturer i form av testbäddar och innovationsorganisationer. Här sker en välutvecklad samverkan mellan akademi, klinik och näringsliv inte minst inom områdena Avancerade terapier, Mångfald och hälsa samt Hälsosamt åldrande.

Bli en del av klustret i Flemingsberg

Campus Flemingsberg är en attraktiv plats för kunskapsintensiva företag som vill etablera sig nära akademier och universitetssjukhuset. I området finns en välutvecklad infrastruktur för kommersialisering, utveckling av start-up företag, samarbetsprojekt och etableringar. I Flemingsberg finns även ett av Sveriges största rättscentrum, här finns också nybyggda bostäder, mataffärer som ICA Maxi och Lidl, hotell, gym och sportcenter. I kommande etapper planeras för shopping, restauranger, nöje, kultur och utbildning blandat med kontor, bostäder och parker.

Här skapas en konkurrenskraftig innovationsmiljö med en sammanhängande stadsväv, en plats där kunskap och kreativitet sammanförs med näringsliv, boende och besökare för att skapa hållbar tillväxt i en öppen och inbjudande livsmiljö.

EN DEL AV STOCKHOLMS LIFE SCIENCE-KLUSTER

Flemingsberg är en del av Stockholms life science-kluster. Ett vetenskapskluster med akademiska institutioner, life science-bolag, hälso- och sjukvård samt myndigheter inom det medicinska området. Tillsammans driver vi internationellt framstående forskningsprojekt. I Stockholm-Uppsala-regionen finns fler än 550 life science-bolag, och branschen sysselsätter över 23 000 personer.

Ytterligare info finns i den faktasammanställning som Stockholm Science City gjort över Stockholm-Uppsala life science-kluster.  Stockholm Science City ansvarar även för en sökbar översiktskarta över life science-företag i regionen.

Stockholm rymmer mer än hälften av Sveriges life science-sektor och är bland de tätaste regionerna i världen när det gäller antalet start-ups. Här finns internationellt erkända forskningsinstitut, Karolinska Universitetssjukhuset, KTH och KI.

Ledande life science-bolag skapar, tillsammans med några av världens mest framgångsrika entreprenörer, en stark grogrund för nya företag, samarbeten och en utvecklande miljö.

Stockholms Uppsala Life Science Investment Hotlist är en noga utvald lista över investeringar regionen. Listan är ett verktyg för investerare som fokuserar på banbrytande innovationer inom life science. Invest Sweden uppdaterar listan kontinuerligt med stöd från EU.

I Flemingsberg finns även ett starkt kluster av rättsvårdande myndigheter med polisväsende, polisutbildning och rättscentrum. Här finns ett fokus på utbildning och forskning.

Här ligger Södertörns tingsrätt som börjar sin historia i Södertörns domsaga som bildades 1689. Södertörns tingsrätt är idag en av landets största domstolar med ca 13000 mål per år. Dess geografiska område omfattar Botkyrka, Haninge, Huddinge och Nynäshamn kommuner samt Söderortsförsamlingarna Brännkyrka, Enskede, Farsta, Hägersten, Skarpnäck, Skärholmen och Vantör. I upptagningsområdet bor det cirka 630 000 invånare.

I januari 2015 tog Södertörns högskola emot sin första kull av cirka 170 blivande poliser. Idag studerar cirka 1000 polisstudenter vid Södertörns högskola. Att arbeta som polis är komplext, det kräver ständigt ny kunskap och kompetens inom många områden. För att kunna möta dessa krav och utmaningar krävs en modern polisutbildning som ger relevant kompetens.

Genom att Polisutbildningen är förlagd till en högskola får man som student nära till många andra utbildningsprogram, vilket ger förutsättningar till integration och gemensamma aktiviteter med andra studentgrupper. Det finns även goda möjligheter att ta del av forskning inom relevanta kunskapsområden för blivande poliser under studietiden. Som student vistas man i en campusmiljö som rymmer en mångfald av människor och får samtidigt närhet till de verksamheter som polisen naturligt möter i sin vardag: sjukhus, domstol, polis, skolor och socialtjänst.

Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) och konstskolan Idun Lovén bidrar alla till målet att Flemingsberg ska växa som kulturcentrum och nav för kreativa näringar.

SMI erbjuder en unik utbildning som ger en gedigen och formell pedagogisk kompetens för olika sammanhang, skolformer och uppdrag där den frivilliga undervisningens didaktik står i fokus. Här kan man utbilda sig till instrumentalpedagog, sångpedagog eller logonom.

Konstskolan Idun Lovén ägs och drivs av konstnärer. Samtliga lärare är aktivt utövande konstnärer. Undervisningen präglas av en pedagogik baserad på lärarnas egna konkreta konstnärliga kunskaper och erfarenheter, som garanterar en nära och fortlöpande kontakt med den samtida konstutvecklingen. Konstskolan Idun Lovén erbjuder två stycken tvååriga utbildningslinjer, en för skulptur och en för måleri.

VILL DU ETABLERA DIG I FLEMINGSBERG?

Vill du etablera ditt företag i ett av Stockholmsregionens viktigaste centrum för utbildning, hälso- och sjukvård, vetenskap, entreprenörskap och kunskapsintensiv verksamhet?

Vi kan erbjuda dig rätt personer och nätverk om du vill etablera din verksamhet i denna region. Vi kan de lokala förutsättningarna, marknaden och kulturen. Här får du snabbt en personlig kontakt med framtida nyckelpartners och blivande kunder.

KONTAKTA FLEMINGSBERG SCIENCE

Johnny Högberg
CEO, Flemingsberg Science
johnny.hogberg@flemingsbergscience.se
+46 70 550 12 73

Pernilla Boström
COO, Flemingsberg Science
pernilla.bostrom@flemingsbergscience.se
+46 703 35 25 77

LÄS MER HOS FLEMINGSBERG SCIENCE