Innovativa miljöer och testbäddar

På Campus Flemingsberg bedrivs ledande forskning inom allt från framtidens behandlingsformer ATMP, hållbara samhällen, globala och humanitära hälsofrågor, medicinsk teknik och Alzheimers sjukdom – likväl som spelutveckling, Medie- och kommunikationsvetenskap och AI inom spel. Här finns framstående labbmiljöer där man testar, utvecklar och skapar ny kunskap.

KTH Maker Space

Makerspace Flemingsberg är främst en resurs för KTH Flemingsbergs studenter, som tillhandahåller faciliteter och kunskap för att stödja tidiga faser i den innovativa processen. Men det är också en samlingspunkt mellan studenter, lärare, forskare och industrin som gör det möjligt för varje part att marknadsföra kompetens eller behov till ömsesidig nytta.

KI ANA Futura

ANA Futura samlar fyra av KI:s institutioner. Här finns en miljö för samverkan mellan forskare med gemensamma profiler där de kan samutnyttja avancerad utrustning och laboratorium. Byggnaden rymmer en mycket specialiserad infrastruktur, som det särskilda pre-GMP-labbet vilket är unikt för hela regionen. Dessutom rymmer ANA Futura flera av KI:s core-faciliteter med forskningsplattformar och utrustningar i världsklass.

ATMP

I Flemingsberg finns en historia av framgångsrik forskning och klinisk utveckling, inte minst inom området för avancerade terapier och regenerativ medicin.

KTH Maker Space

Makerspace Flemingsberg är främst en resurs för KTH Flemingsbergs studenter, som tillhandahåller faciliteter och kunskap för att stödja tidiga faser i den innovativa processen. Men det är också en samlingspunkt mellan studenter, lärare, forskare och industrin som gör det möjligt för varje part att marknadsföra kompetens eller behov till ömsesidig nytta.

KTH Integration Lab

KTH Integration Lab riktar sig till äldre, familjer, ungdomar och andra användare som vill förbättra livskvaliteten i sina hem. Hemsjukvården är vanligtvis inriktad på äldre eller funktionshindrade, och även om dessa kategorier är viktiga och ingår i vår forskning, tror vi att alla förtjänar ett hem som främjar hälsa och välbefinnande.

KI ANA Futura

ANA Futura samlar fyra av KI:s institutioner. Här finns en miljö för samverkan mellan forskare med gemensamma profiler där de kan samutnyttja avancerad utrustning och laboratorium. Byggnaden rymmer en mycket specialiserad infrastruktur, som det särskilda pre-GMP-labbet vilket är unikt för hela regionen. Dessutom rymmer ANA Futura flera av KI:s core-faciliteter med forskningsplattformar och utrustningar i världsklass.

KCC Vecura

Karolinska Cellterapicentrum (KCC) är en resurs vid Karolinska Universitetssjukhuset som är nära knuten till Karolinska Institutet (KI) både via kärnanläggningsfunktionen för forskare vid KI och genom gemensamma strategiska satsningar och ekonomiskt stöd som omfattar integrerad verksamhet.

Innovationsplatsen

Vård, akademi och näringsliv driver idag över 30 gemensamma innovationsinitiativ med stöd av Innovationsplatsens, Karolinska Universitetssjukhusets avdelning för Innovationsstöd och näringslivssamarbeten. Här ryms patienters konkreta erfarenheter, vårdpersonalens specialist­kompetens, forskning i framkant och globala näringslivsaktörer.

KCC Vecura

Karolinska Cellterapicentrum (KCC) är en resurs vid Karolinska Universitetssjukhuset som är nära knuten till Karolinska Institutet (KI) både via kärnanläggningsfunktionen för forskare vid KI och genom gemensamma strategiska satsningar och ekonomiskt stöd som omfattar integrerad verksamhet.

Innovationsplatsen

Vård, akademi och näringsliv driver idag över 30 gemensamma innovationsinitiativ med stöd av Innovationsplatsens, Karolinska Universitetssjukhusets avdelning för Innovationsstöd och näringslivssamarbeten. Här ryms patienters konkreta erfarenheter, vårdpersonalens specialist­kompetens, forskning i framkant och globala näringslivsaktörer.

ATMP

I Flemingsberg finns en historia av framgångsrik forskning och klinisk utveckling, inte minst inom området för avancerade terapier och regenerativ medicin.

A Working Lab

A Working Lab är Akademiska Hus nationella koncept för coworking och flexibla mötesplatser.