Flemingsberg Innovation Community

På Campus Flemingsberg finns en stimulerande och utvecklande miljö med flertalet aktörer.  Vi arbetar tillsammans för att du som innovatör och entreprenör ska lyckas med din affärsidé, växa och nå framgång. Oavsett om du är student, forskare, anställd eller företagare så finns ett sammanhållet innovationsstöd i Flemingsberg.

Campus Flemingsberg är en attraktiv grogrund för entreprenörskap och kunskapsintensiva verksamheter. I Flemingsberg sker utvecklingen sida vid sida med bland annat forskning och offentlig sektor. Kopplingen mellan studier, forskning och näringsliv är inte alltid självklar och vi behöver hjälpas åt för att hitta synergier och samarbeten.

Inom Flemingsberg Innovation Community vill vi skapa en mötesplats för människor, idéer, kunskap och kreativitet. Här samlar vi de organisationer som finns i Flemingsberg med omnejd och som kan ge dig olika typer av stöd och hjälp. Organisationer som kan hjälpa dig med patentfrågor, affärsidéer, finansiering, utveckling, uppskalning, samverkan med akademi, samhälle och näringsliv, co-working och nätverk.

Vi tror att allt är möjligt när rätt människor och företag möts. Inom communityt delar vi erfarenheter, hittar synergier och håller oss uppdaterade om varandra.

Anmälan till Flemingsberg Innovation Community

Vill du vara en del av Flemingsberg Innovation Community, anmäl dig nedan för att få inbjudningar till aktiviteter, event och möten.

Genom att ange din e-post i detta formulär så ger du samtycke till att ingå i nätverket och på så sätt också ta emot nyheter och värdefulla tips från Flemingsberg Innovation Community. Läs även vår Integritetspolicy.

Aktuellt