KI är ett av världens ledande medicinska universitet

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. Vårt uppdrag är att bedriva forskning och utbildning och att samverka med det omgivande samhället.

I Sverige står KI för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar.

Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Under 2018 färdigställs och invigs nya toppmoderna byggnader på KI Campus Flemingsberg för experimentell biomedicinsk forskning, med mötesytor för grundforskning, klinisk forskning och utbildning.

LÄS MER HOS KI

KONTAKT

Alfred Nobels Allé 8
141 52 HUDDINGE

Telefon (vx): 08-524 800 00

HAR DU EN FRÅGA?

HITTA