”Vi vill öka intresset från industrin att samarbeta med forskare”

Pre-GMP laboratoriet på Karolinska Institutet ger företag möjlighet att utveckla produkter, läkemedel och behandlingar. Man hoppas på ett ökat intresse från industrin att samarbeta. Professor Matti Sällberg, ansvarig på pre GMP-enheten berättar mer om hur denna kan vara till hjälp tidigt i utvecklingen.

 

Vad är GMP?
– En pre-GMP facilitet underlättar övergången från att ha gjort en upptäckt i forskninglabbet till att det är utvecklat för läkemedelsproduktion, dvs enligt Good Manufacturing Practice (GMP). I pre-GMP faciliteten kan man testa tekniker och utveckla protokoll som sedan överförs till en GMP enhet. På detta sättet blir utvecklingen enklare och billigare.

Hur länge har ni funnits?
– Vi har funnits i ca 3 år.

Hur unika är ni?
– Vi är i dagsläget den enda pre-GMP enheten men det finns fler under uppbyggnad eller på planseringstadie. En liknande facilitet är Testa Center i Uppsala.

Kan du berätta om något spännande projekt?
– Ett projekt som precis börjat, och som nyligen fick finansiering via Vinnova, heter LaScarna. Det går ut på tre saker:

  • att sätta upp produktion av mRNA för forskning vid pre-GMP enheten
  • för behandling inom fas 1 studier vid på Vecura vid Karolinska Universitetssjukhuset
  • för storskalig produktion vid Northx Biologics i Matfors.

Vi hoppas här att vi skall skapa en bra kedja så att forskare som utvecklar mRNA-baserade läkemedel kan få tillgång till material för forskning såväl som stora kliniska studier och i slutändan ren läkemedelsproduktion.

Kan man som företag vända sig till er för att få hjälp?
– All hjälp som man behöver. Allt ifrån råd till hjälp med tillverkning av olika celler eller gen-baserade produkter.

Vad är bra att tänka på innan man kontaktar er?
– Det går bra att kontakta oss för alla typer av frågor, vi gör vårt bästa för att hjälpa till och se till att företagen kommer rätt.

Vilken typ av projekt är det som kommer till er?
– Vanligen projekt där man ser att det finns potential för att utveckla till en produkt eller ett läkemedel/behandling.
Stockholm Life Tech är ett projekt som finansieras av europeiska strukturfonden. Ni är med i projektet, vad hoppas ni på att få ut av det?
– Vi ser det som ett sätta att förbättra marknadsföringen av pre-GMP laboratoriet och att öka intresset från industrin att samarbeta med akademiska och kliniska forskare för att ta fram nya behandlingar som i slutändan skall gynna patienterna.

Published On: 16 mars 2022
Till toppen