Inhalation Sciences Sweden

Vilken är affärsidé, vilket problem är ni ute för att lösa?
– Inhalation Sciences Sweden utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning om hur partiklar i inandningsluft påverkar våra lungor och därmed vår hälsa, säger Manoush Masarrat, VD för Inhalation Sciences.

– Vårt patenterade labbinstrument PreciseInhale erbjuder forskare möjligheten att med mycket hög precision karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och vår hälsa.

Var är ni nu?
– Våra produkter har lanserats på den internationella marknaden. Efter noteringen på Aktietorget, i dag Spotlight, i september 2017 är det nu dags att expandera vår marknadsföring och försäljning, säger Manoush Masarrat.

– Det finns stora begränsningar med de tekniker som idag finns tillgängliga för utveckling av inhalationsläkemedel, eller karakterisering av risker med miljöfarliga ämnen. Detta hämmar utvecklingen av nya läkemedel som kan ges via lungorna och försvårar bedömningen av de hälsorisker vi utsätts för när vi tar ett andetag.

Vilka är era planer för framtiden?
– Vi fokuserar nu på att öka våra resurser inom marknadsföring och försäljning samt inom produktion och kvalitetssäkring. Ett framtida utvecklingsområde är att validera våra instrument i klinik där vi har påbörjat en klinisk studie som beräknas vara slutförd slutet av 2021.

Varför finns ni i Flemingsberg?
– I Flemingsberg finns tillgång till de avancerade labb som vi behöver och dessutom finns rätt faciliteter för vår expansion, säger Manoush Masarrat, VD för Inhalation Sciences.

Kontakt

Hälsovägen 7
141 57 Huddinge
Blickagången 6, elevator E, level 6
contact@inhalation.se
+46 (0)70 562 5195

www.inhalation.se

Published On: 23 mars 2022
Till toppen