Cellaviva: förbättrar liv genom stamcellsteknik

Vilken är affärsidén, vilket problem är ni ute för att lösa?

– Cellaviva grundades av forskare från Karolinska Instututet, i en övertygelse om att stamceller kommer att revolutionera hur komplexa och obotliga sjukdomar behandlas. Vi är en biobank som hjälper blivande föräldrar att spara stamceller från navelsträngen vid födseln, i ett s.k. familjesparande. Syfte är att ha högkvalitativa och potenta celler snabbt tillgängliga, om medicinskt behov uppstår. Det skapar behandlingsmöjligheter och utökar terapialternativ för hela familjen, säger Cellavivas kommersiella direktör Sofie Falk Jansson.

Var är ni nu?

– Vi är ett innovativt och entreprenörsdrivet life science-bolag, med två angränsande verksamhetsområden med starka synergier. Läkemedelsutveckling via NextCell Pharma samt stamcellsbanken Cellaviva, som kompletterar varandra eftersom navelsträngsstamceller utgör kärnan i bolaget. Vi är dedikerade till att rädda och förbättra liv genom avancerad stamcellsteknologi och vetenskapliga upptäckter. Sedan start har ett 50-tal patienter behandlats med stamceller från Cellavivas biobank, både donerade och privatsparade stamceller.

Vilka är era planer för framtiden?

– Vi ser en konstant ökning i efterfrågan kring stamcellssparande och i slutändan stamcellsbehandlingar. Många av våra kunder har familjemedlemmar med ett redan diagnosticerat medicinskt behov eller en sjukdomshistoria i släkten där stamceller är, eller förväntas att bli, ett behandlingsalternativ. Vi arbetar aktivt för att bidra till att fler stamcellsbehandlingar ska kunna genomföras. Dels genom att öka kunskapen hos allmänheten kring vad ett stamcellssparande kan innebära, samtidigt som vi kontinuerligt fortsätter att bredda våra egna kliniska studier och hittar samarbeten med sjukhus och/eller forskningsstudier för våra kunders räkning. Både i Sverige och även globalt.

Varför finns ni i Flemingsberg?

– Flemingsberg är ett kluster för cellterapier som ger oss närheten till samarbetspartners, den kliniska forskningen och prövningskliniken på Karolinska Sjukhuset där många av patienterna har fått sin behandling. Här har specialistkompetens inom många områden samlats och det skapar möjligheter för en väldigt innovationsrik miljö. Vilket är en förutsättning för oss, som vill vara med och förändra framtidens sjukvård, säger Sofie Falk Jansson.

Published On: 20 maj 2022

XNK Therapeutics

"Flemingsberg är den plats i världen du vill vara om du arbetar med NK-celler"...

Sprint Bioscience

"I Flemingsberg finns det möjlighet för oss att växa och erbjuda en bra arbetsmiljö för...

NextCell Pharma

"Flemingsberg är helt rätt plats för oss tack vare närheten till samarbetspartners och den kliniska...

Mando Group

"Vår forskning och utveckling har skett i samarbete med både KI och Karolinska Universitetssjukhuset här...

Inhalation Sciences Sweden

"I Flemingsberg finns tillgång till de avancerade labb som vi behöver och dessutom finns rätt...

Circio

"Vi är i Flemingsberg på grund av tillgången till kompetent arbetskraft inom den här sektorn...

Cellaviva: förbättrar liv genom stamcellsteknik

Vilken är affärsidén, vilket problem är ni ute för att...

Biomedrex Genetics

"I egenskap av startup har tillgången till core facilities varit helt avgörande för vår forskning."...

Bactigard

"När vi behövde mer yta för att etablera en integrerad anläggning för samtliga funktioner, inklusive...

AlzeCure Pharma

"Den stimulerande miljön med närhet till ledande forskning inom området, och det positiva klimatet på...

Lokaler i AWL

A Working Lab

"I Flemingsberg såg man potentialen som finns på detta snabbt växande campus med närhet till...

Till toppen