NextCell Pharma i Flemingsberg har mycket lovande resultat från sina kliniska studier av läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av typ 1-diabetes. Nu genomförs en studie med målet att undersöka effekten hos barn och unga.

I Sverige insjuknar cirka 900 barn i typ 1-diabetes varje år och cirka 8000 barn har sjukdomen. Allt fler insjuknar i typ 1-diabetes och sjukdomen blir allt vanligare hos barn och ungdomar. I dag finns inget botemedel men genom stora anpassningar av sin livsstil så går sjukdomen att leva med.

Vid typ 1-diabetes bildar kroppen antikroppar mot de celler som bildar insulin. NextCell utvecklar en behandling med stamceller från navelsträng som ska lära immunförsvaret att inte angripa de insulinproducerande cellerna. Under 2020 gick företaget i mål med en klinisk studie som visade att de som behandlades med läkemedelskandidaten ProTrans behöll en högre egen insulinproduktion. Nu görs en motsvarande studie med målet att undersöka om dessa effekter även finns hos barn och unga. Studien genomförs av Uppsala universitet.

– Studien görs av några av de främsta diabetesforskarna i Sverige och vi har anledning att tro att behandlingen är mer effektiv hos barn. Barnens immunsystem kan anpassa sig på ett bättre sätt, och vi har sett vid andra cellterapier att barn svarar väldigt bra på behandlingen, säger Mathias Svahn, VD för NextCell.

Livet vänds upp och ned

Elin Cederbrant är en av de som lever med typ 1-diabetes. Hon var elva år när hon fick sin diagnos 2010. Diagnosen väckte en vilja att sprida kunskap om sjukdomen och ge stöd till drabbade.
– Väldigt många känner sig oerhört ensamma när de får sin diagnos. Hela livet vänds upp och ned, säger Elin Cederbrant.

Sedan 2016 driver Elin Cederbrant den ideella föreningen Together Against Diabetes1, genom vilken hon drivit flera projekt. Nationella informationskampanjer, deltagit i utvecklingsprojekt, föreläst i hela landet, delar ut specialdesignade ryggsäckar till nydebuterade och utvecklat en app som rymmer materiel, information och verktyg för drabbade & närstående.

Genom ett samarbete med NextCell fick hon kontakt med en av de som deltagit i den kliniska studien av ProTrans för behandling av typ 1-diabetes. I en intervjun berättar Layla om sina lyckade resultat av den kliniska studien.

– Om alla som insjuknar kan få samma behandling som Layla fått så vore det fantastiskt. Hon har fått den lyxen av att ibland kunna släppa tankarna på sin sjukdom, säger Elin Cederbrant.

Behandlar med hjälp av stamceller
Stamceller, eller mesenkymala stromaceller, är celler som kan utvecklas till flera olika celltyper. I dag används stamceller i behandlingen av olika former av cancer och även andra allvarliga sjukdomar. NextCells läkemedelskandidat kan få en användning för behandling av fler autoimmuna sjukdomar än typ-1 diabetes samt olika inflammatoriska tillstånd.

NextCell har även grundat Nordens största privata stamcellsbank Cellaviva där föräldrar kan spara sitt nyfödda barns stamceller för barnets och familjens eventuella framtida medicinska behov.

Mer på nextcell.se

Egen tillverkning i Flemingsberg

Parallellt med NextCells studie med behandling av barn och unga görs också ytterligare studier för att utvärdera behandlingen under längre tid.
– Hittills har vår utveckling överträffat mina förväntningar. Att ha hela fem studier på gång för ett bolag i vår storlek är väldigt mycket. Dessutom har vi tagit ett strategiskt beslut att starta vår egen tillverkning i Flemingsberg, säger Mathias Svahn.

Företaget har arbetat med byggnationen i cirka ett år och har nu färdigbyggda renrum som nu förbereds för kommersiell tillverkning i Novum i Flemingsberg. Det betyder också att lokalytan har vuxit från knappa 300 kvadrat till 900 kvadratmeter, samtidigt som personalstyrkan även den ökat med cirka 50 procent.
– Nu kan vi få full kontroll över tillverkningen och samtidigt förbereda oss för licensiering av tekniken. Min förhoppningen är att vi kan hitta en lösning där ett större läkemedelsbolag kan sköta försäljning och storskalig produktion, medan vi fortsätter att utveckla plattformen för fler sjukdomar.