Kodkupan Flemingsberg i mål som lyckad pilot inför hösten

Under examenskvällen för Kodkupan i Flemingsberg fick föräldrarna möta resultatet av mellanstadieelevernas programmeringsprojekt. Under skratt och applåder visades såväl spel som animeringar från projektet.

Kodkupan i Flemingsberg är ett projekt för att låta barn och unga prova programmering. I en första pilotomgång under våren har ett tiotal mellanstadieelever från Vistaskolan tränat programmering och logiskt tänkande under ledning av studenter från KTH och Södertörns högskola.
Vid den sista träffen fick föräldrarna uppleva resultatet av barnens skapande.
–Det är mycket roligt att se vad de har gjort. Detta är verkligen en aktivitet som ligger i tiden och förhoppningsvis kan väcka ett intresse som får betydelse även i arbetslivet, säger Shewen, förälder till en av de deltagande eleverna.

Projektet drivs som ett samarbete mellan KTH, Södertörns högskola, Kodcentrum, Flemingsbergs Science och Huddinge och Botkyrka kommun. Kursens arbetsmaterial kommer från samarbetsorganisationen Kodcentrum som är en ideell organisation som arrangerar aktiviteter för digitalt skapande.
– Det har varit jättekul, även om jag redan kunde en del programmering, säger William, en av eleverna.
Eftersom flera av eleverna redan hade testat programmering i skolan utmanades kursledarna att ta fram extrauppgifter under kursens gång.

På plats under examenskvällen fanns också de tre KTH-studenterna Agata, Karim och Razzaq som alla pluggar datateknik. Ingen av dem hade tidigare agerat lärare till så små barn.
– Visst var det lite läskigt, men det visade sig ju vara både kul och enkelt. De har lärt sig snabbt och gått in i uppgifterna helt och hållet, säger Razzaq.

Under hösten ska projektet följas upp och fler skolor bjudas in från närområdet. Även det lokala Widerströmska gymnasiet kan involveras för att skapa ytterligare länkar mellan de olika skolorna.
Projektet har initierats av campusgruppen i Flemingsberg och drivs med målsättningen att bredda rekryteringen till högre studier, särskilt ägnat barn som kommer från en studieovan bakgrund.

Läs en tidigare text om Kodkupan i Flemingsberg. 

Published On: 23 juni 2022
Till toppen