Omstart för Tullinge jobbhubb

Strax innan pandemin inleddes ett forskningsprojekt i Tullinge där de boende erbjöds plats på en lokal jobbhubb som ett alternativ till arbetspendling. Nu får hubben något av en omstart i en satsning med målet att öka samutnyttjande och öka resurseffektivitet.

Under perioden 2019 till januari 2022 drevs en jobbhubb i Tullinge i Botkyrka kommun. Hit kunde boende i Tullinge söka sig för en fullt utrustad kontorsplats i sin närmiljö som ett alternativ till att arbetspendla till kontoret. När pandemin lamslog samhället utvecklades verksamheten inte riktigt som tänkt.

Öppnas för fler
Nu går jobbhubben in i en ny fas med hjälp av det sociala entreprenörsföretaget Vakansa med stadsplaneraren och hållbarhetsspecialisten Robin Rushdi Al-sálehi i spetsen. Företaget driver i dag tre liknande hubbar i regionen och står i begrepp att öppna sin fjärde.
– Vårt mål är att underlätta ett större samutnyttjande framför allt av kontorslokaler som i dag har en så låg nyttjandegrad som cirka 10 procent. Genom att skapa communities kring hubbarna kan fler få tillgång till ytor som annars skulle stå tomma, säger Robin Rushdi Al-sálehi.

Tanken är att öppna lokalerna för möten, event och utbildningar inom ramen för lokala organisationer och föreningar. Istället för nedsläckta fönster under de tider lokalerna står tomma ska boende och besökare mötas av en mer levande närmiljö. Samtidigt vill Vakansa även erbjuda fler arbetsgivare ett billigare och mer ergonomiskt arbetsplatsalternativ för sina anställda än att jobba hemifrån.

Delning för ett hållbart samhälle
År 2020 publicerade Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, en rapport som slog fast att delning av ytor och befintliga kontorslokaler är nödvändiga i ett mer hållbart samhälle. Robin Rushdi Al-sálehi var en författare till rapporten som även uppmärksammades på DN Debatt.
– I dag är våra städer mycket ineffektivt utnyttjade. Vi har stora möjligheter att skapa mer hållbara och resurseffektiva städer genom en starkare delningsekonomi. Därför utvecklar vi en digital plattform där företag och organisationer kan öppna sina lokaler för andra under de tider de står tomma, säger Robin Rushdi Al-sálehi.

Omfatta hela Sverige
Vakansas plattform är under utveckling och ska i ett första steg omfatta såväl Stockholm som Göteborg och Uppsala men i förlängningen hela Sverige.
– Vi vill lämna begreppet Co-working och istället tala om Co-use som öppnar för en betydligt bredare användning. Vi vill bidra till bättre utnyttjande och användning med plats för allt från utbildningar och seminarier till event och möten som till exempel årsstämmor för bostadsrättsföreningar.
Om begreppet lokaldelning kan utvecklas till att bli en samhällsnorm finns mycket att vinna, menar han.
– Även fastighetsägarna är intresserade av att öka nyttjandet av sina ytor. I förlängningen handlar det om att ta vara på våra befintliga resurser på ett mer hållbart och ekonomiskt sätt.

Published On: 23 juni 2022
Till toppen