Elicera Therapeutics utvecklar ny cancerbehandling med hjälp av avancerat cellabb i Flemingsberg

Uppsalaföretaget Elicera Therapeutics använder core-faciliteten Pre-GMP vid Vecura i Flemingsberg som ett första steg i en studie med målet att skapa en ny cancerbehandling av lymfkörtelcancer.

Pre-GMP-labbet vid Campus Flemingsberg gör det möjligt att dra nytta av en ny metod för att automatisera processen för att genetiskt modifiera cellerna inför en kommande forskningsstudie.
–Där kan vi dra nytta av ett helt slutet och automatiserat system som kommer att minska arbetsbelastningen för personalen och ytterligare säkerställa kvaliteten, säger Magnus Essand, forskningschef på Elicera.
I Pre-GMP-labbet kan processen både utvecklas och finjusteras samtidigt som personalen vid Vecura utbildas i de nya metoderna.

Aktiverar immunförsvaret
Elicera Therapeutics har grundats med bas i forskning vid Uppsala universitet med syftet att använda modifierade celler, CAR-T-celler, för att utveckla nya cancerbehandlingar. Cellerna som hämtas från patienterna utvecklar förmågan att aktivera kroppens eget immunförsvar i kampen mot cancersjukdomen.

Målet med den aktuella studien är att hitta fram till en behandling av patienter med en särskild form av lymfkörtelcancer: Non-Hodgkins lymfom.
– Redan i dag finns ett par godkända behandlingar av sjukdomen men de fungerar inte för alla patienter. Vi hoppas att vår behandling även kan användas av de patienterna samt förhindra återfall hos de patienter som drabbas av det, säger Magnus Essand.
– Förhoppningen är att vi kan skapa en botande behandling för dessa patienter.

Nyligen fick Elicera Therapeutics ett anslag från European Innovation Council (EIC) som ska hjälpa dem att växa ytterligare. I framtiden finns planer på att även använda företagets kunskap för att utveckla behandlingar för patienter med hjärncancer.

Läs mer hos Elicera Therapeutics: elicera.com

Published On: 13 september 2022
Till toppen